EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
В. В. Небрат, Л. В. Дідківська

Назад

УДК: 334.73.01

В. В. Небрат, Л. В. Дідківська

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану сільськогосподарської кооперації в Україні, державної політики в цій сфері, узагальненню досвіду сільськогосподарської кооперації в країнах з розвиненим аграрним сектором і розкриттю на цій основі інституційних особливостей розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації державної політики підтримки кооперації.

The article is devoted the analysis of the modern state of agricultural co-operation in Ukraine, public policy in this sphere, to generalization of experience of agricultural co-operation in countries with the developed agrarian sector and opening, on this basis, institutional features of development of agricultural co-operation in Ukraine. Recommendations are offered in relation to optimization of public policy of support of co-operation.

№ 16 2010, стор. 8 - 16

Кількість переглядів: 1033

Відомості про авторів

В. В. Небрат

к. е. н., в. о. зав. відділу економічної історії , ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"


Л. В. Дідківська

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу економічної історії, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.