EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Л. В. Ярема, О. І. Замора

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.34

УДК: 331.5:332 (477)

Л. В. Ярема, О. І. Замора

УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглянуто тенденції на ринку праці та зайнятості населення, досліджено демографічний стан, з'ясовано вплив демографічних чинників на зайнятість населення, проаналізовано динаміку чисельності постійного та зайнятого населення України на підставі порівняння базисних темпів зростання/зменшення, здійснено аналіз структури зайнятого населення.
Розглянуто особливості формування і функціонування ринку паці в умовах карантину. Визначено рівень безробіття та основні чинники, що його посилюють.
Проаналізовано роботу служби зайнятості регіону. Встановленно кількість працевлаштованих за сприяння служби зайнятості Тернопільщини та вказані умови і кількість громадян, які отримали допомогу по безробіттю.
Вказано на необхідність розроблення державної підтримки зайнятості населення в короткостроковій перспективі. Обгрунтовано основні напрями вирішення проблем подолання безробіття і зростання зайнятості населення.

Ключові слова: ринок праці; управління; зайнятість населення; робоча сила; рівень безробіття; служба зайнятості; допомога по безробіттю та інші.

Література

1. Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021—2027 роки. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-ternopilskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/ (дата звернення: 5.06.2021).
2. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2019 рік. Головне управління статистики у Тернопільській області. URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/ks_z1_2019.pdf (дата звернення: 5.06.2021).
3. Баришнікова О.Є. Ринок праці в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. № 4 (57). С. 5—9.
4. Як пандемія COVID-19 змінила ринок праці в Україні. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104312-ak-pandemia-covid19-zminila-rinok-praci-v-ukraini.html (дата звернення: 5.06.2021).
5. На Тернопільщині в 2020 році безробітних на "біржі" стало на 50% більше, ніж торік. Терміново. URL: https://terminovo.te.ua/news/37453/ (дата звернення: 6.06.2021).
6. Як подолати безробіття в Україні? Експертне опитування. Еспресо. URL: https://espreso.tv/article/2020/07/29/yak_podolaty_bezrobittya_v_ukrayini_ekspertne_opytuvannya (дата звернення: 6.06.2021).

L. Yarema, O. Zamora

LABOR MARKET AND EMPLOYMENT OF THE POPULATION: REGIONAL ASPECT

Summary

The article, based on the state statistical reporting of Ukraine, considers trends in the labor market, examines the demographic situation in Ukraine, clarifies the impact of demographic factors on employment, analyzes the dynamics of permanent and employed population of Ukraine based on a comparison of basic growth / decrease rates. analysis of the employed population.
An analysis of the dynamics and level of unemployment in Ukraine and the region, the main causes of unemployment, the trends of imbalance between labor supply and demand on the basis of indicators of the workload of the unemployed per vacancy. Equalization of the dynamic number of unemployed is carried out.
The level of unemployment in Ukraine and the region, which began to grow rapidly in April 2020, is described. At the same time, the scale of the impact of the COVID-19 pandemic on the development of the situation on the Ukrainian labor market largely depends on the complexity of various industries and sectors of the economy, their suitability for remote forms of organization of their activities. It has been established which categories of workers have suffered the most from the COVID-19 epidemic.
The work of the employment service of Ternopil region is analyzed and the number of able-bodied population who were employed is revealed. The number of current vacancies that were in the regional labor market is indicated. The number of people who received unemployment benefits in 2020 is also shown.
It is pointed out that it is necessary to develop a state employment policy in the shortest possible time. It is justified that in order to solve the problem of unemployment, the state can stimulate private business and state-owned companies so that they do not cut people or even expand the recruitment of labor and expand employment opportunities. The implementation of this policy depends on the amount of funds needed by the economy to go to the infrastructure projects sector, the public finance sector and public procurement. Thus, the state can stimulate demand. There is nothing in the world but to stimulate consumption and economic growth. It is these tools that promote employment.

Keywords: labor market; management; employment; labor force; unemployment rate; employment service; unemployment benefits and others.

References

1. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2021), "Development strategy of Ternopil region for 2021-2027", [Online], available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-ternopilskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/ (Accessed 5.06.2021).
2. Holovne upravlinnya statystyky u Ternopilskiy oblasti (2020), "Statistical Yearbook of Ternopil region for 2019", [Online], available at: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/ks_z1_2019.pdf (Accessed 5.06.2021).
3. Baryshnikova, O.E. (2018), "Labor market in Ukraine: current state and development problems", Rynok pratsi ta zaynyatist naselennya, vol. 4 (57), pp. 5—9.
4. Ukrinform (2021), "How the COVID-19 pandemic changed the labor market in kraine", [Online], available at: https://www..ua/rubric-society/3104312-ak-pandemia-covid19-zminila-rinok-praci-v-ukraini.html (Accessed 5.06.2021).
5. Terminovo (2020), "In the Ternopil region in 2020, the number of unemployed on the "stock exchange" increased by 50% compared to last year", [Online], available at: https://terminovo.te.ua/news/37453/ (Accessed 6.06.2021).
6. Espreso (2020), "How to overcome unemployment in Ukraine? Expert survey", [Online], available at: https://espreso.tv/article/2020/07/29/yak_podolaty_bezrobittya_v_ukrayini_ekspertne_opytuvannya (Accessed 6.06.2021).

№ 12 2021, стор. 34 - 38

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 738

Відомості про авторів

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0003-0987-1227


О. І. Замора

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

O. Zamora

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0002-6531-2270

Як цитувати статтю

Ярема Л. В., Замора О. І. Управління ринком праці: регіональний аспект. Агросвіт. 2021. № 12. С. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.34

Yarema, L. and Zamora, O. (2021), “Labor market and employment of the population: regional aspect”, Agrosvit, vol. 12, pp. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.