EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗРОСТАЮЧА СКЛАДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ
Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, А. І. Старовойт

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.86

УДК: 658.167

Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, А. І. Старовойт

ЗРОСТАЮЧА СКЛАДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Анотація

Світова економіка — це неймовірно складна динамічна система, на яку впливають мільйони і мільйони різних факторів, взаємозв'язок яких є дуже різним, а тому ми не можемо стовідсотково знати, як одна маленька подія вплине на стан речей у цілому світі( той самий ефект метелика в хаотичних системах, коли "Помах крил метелика в Бразилії може викликати торнадо в Техасі" [1]). Через таку складність постійний економічний ріст не є можливим, а тому економічні кризи є явищем неминучим. Вплив кожної з економічних криз минулого століття на стан речей у світі( як з економічної точки зору, так і з соціальної) був абсолютно різний: від ситуацій, коли чверть населення величезної країни залишалася безробітною і ця країна більше 10 років намагалася подолати цю кризову ситуацію з впровадженням реформ та важливих змін у політиці самої держави до тих, які закінчилися більш-менш швидко і "безболісно". Але при цьому можна помітити, що структурна складність кожної великої економічної кризи, що переживає людство, є більшою, ніж складність минулих криз. Однозначної відповіді на питання "Чому відбувається саме так?" нема, але все ж можна виділити декілька основних причин: по-перше, світ та стан речей у ньому стає все більш складним, адже зростає абсолютно все: населення, його потреби, технічний прогрес і багато всього іншого. По-друге, так чи інакше, але кожна економічна рецесія стає певним уроком для людства, ми виносимо з неї певні знання і досвід, що допомагає нам розвиватися та уникати помилок, які ми допускали раніше.
У статті розглянуто найбільші світові економічні кризи — Велика Депресія 1930-х років, енергетична криза 1970-х років та економічна криза кінця 2000-х років, що слідувала за фінансовою кризою 2008 року; також розглянуто певні пункти стосовно рецесії 1990-х років [2]. По кожній з криз особливо важливо поглянути на її причини, способи виходу з неї, порівняти кризи за статистичними даними та побачити, які нові напрями розвитку економіки (а особливо макроекономіки) дала кожна з них. Також дуже цікаво розглянути розвиток економічної науки під час або після криз, провести певні паралелі між тим, що відбувалося в світі і як на це "реагувала" економічна наука.

Ключові слова: економічна криза; Велика Депресія; енергетична криза; фінансова криза.

Література

1. Butterfly effect. Grammarist: веб-сайт. URL: https://grammarist.com/phrase/butterfly-effect/ (дата звернення: 04.11.2020).
2. List of Economic Crisis Since 1900 — 2015. Caproasia: веб-сайт. URL: https://www.caproasia.com/2016/04/12/economic-crisis-since-1900-2015/ (дата звернення: 04.11.2020).
3. Демчук Н.І. Циклічність та негативні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні. Ефективна економіка. 2009. Вип. 4. URL: http: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 04.11.2020).
4. Короткова Э.М. Антикризисное управление: учебник. Москва. ИНФРА-М, 2009. 620 с.
5. 1920s Economy What Made the Twenties Roar. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/roaring-twenties-4060511 (дата звернення: 04.11.2020).
6. GDP and Other Major NIPA Series, 1929—2012:II: веб-сайт. URL: https://apps.bea.gov/scb/pdf/2012/08%20August/0812%20gdp-other%20nipa_series.pdf (дата звернення: 04.11.2020).
7. United States Unemployment Rate. Infoplease: веб-сайт. URL: https://www.infoplease.com/business-finance/labor-and-employment/united-states-unemployment-rate (дата звернення: 04.11.2020).
8. Great Depression By Gene Smiley. Econlib: веб-сайт. URL: https://www.econlib.org/library/Enc/GreatDepression.html (дата звернення: 04.11.2020).
9. Stock Market Crash of October 1929. Social Welfare History Project: веб-сайт. URL: https://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/great-depression/beginning-of-great-depression-stock-market-crash-of-october-1929/ (дата звернення: 04.11.2020).
10. Crafts N. Lessons from the 1930s Great Depression: перідичне видання. Oxford Review of Economic Policy. Vol. 26. Number 3. 2010. Рp. 285—317.
11. How Did the Gold Standard Contribute to the Great Depression? The History: веб-сайт. URL: https://www.history.com/news/how-did-the-gold-standard-contribute-to-the-great-depression (дата звернення: 04.11.2020).
12. International depression: веб-сайт. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:International_depression.png (дата звернення: 04.11.2020).
13. Great Depression By Gene Smiley. Britannica: веб-сайт. URL: https://www.britannica.com/event/Great-Depression (дата звернення: 04.11.2020).
14. The UK economy in the 1930s. Economicshelp. URL: https://www.economicshelp.org/blog/7483/economics/the-uk-economy-in-the-1930s/ (дата звернення: 04.11.2020).
15. Blum J., Cameron R., Barnes T. The European world: a history, Boston, 1970. 885 с.
16. World Events. Living History Farm: веб-сайт. URL: https://livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/worldevents_01.html (дата звернення: 04.11.2020).
17. New Deal Summary, Programs, Policies, and Its Success. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/fdr-and-the-new-deal-programs-timeline-did-it-work-3305598 (дата звернення: 04.11.2020).
18. Keynesian Economics Theory. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/keynesian-economics-theory-definition-4159776 (дата звернення: 04.11.2020).
19. Friedman M., Schwartz A. The Great Contraction: монографія. Princeton: Princeton University Press, 1933. 279 с.
20. Oil crisis of the 1970s. Energy Education: веб-сайт. URL: https://energyeducation.ca/encyclopedia/Oil_crisis_of_the_1970s#cite_note-3 (дата звернення: 04.11.2020).
21. Historical Crude Oil Prices. Inflation Data: веб-сайт. URL: https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-crude-oil-prices-table/ (дата звернення: 04.11.2020).
22. How an oil shortage in the 1970s shaped today's economic policy. Marketplace: веб-сайт. URL: https://www.marketplace.org/2016/05/31/how-oil-shortage-1970s-shaped-todays-economic-policy/ (дата звернення: 04.11.2020).
23. Research and statistics. The government of the UK: веб-сайт. URL: https://www.gov.uk/search/research-and-statistics?content_store_document_type=upcoming_statistics (дата звернення: 04.11.2020).
24. The Economy of the 1970s: веб-сайт. URL: https://econ.economicshelp.org/2010/02/economy-of-1970s.html (дата звернення: 04.11.2020).
25. Why does the 1970s get painted as such a bad decade? BBC: веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/news/magazine-17703483 (дата звернення: 04.11.2020).
26. A Return to Barber's Boom? The Back Bencher: веб-сайт. URL: http://thebackbencher.co.uk/return-barbers-boom/ (дата звернення: 04.11.2020).
27. Stagflation and Its Causes. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/what-is-stagflation-3305964/ (дата звернення: 04.11.2020).
28. Phillips Curve. Econlib: веб-сайт. URL: https://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html (дата звернення: 04.11.2020).
29. Unemployment Rate by Year Since 1929 Compared to Inflation and GDP. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/unemployment-rate-by-year-3305506 (дата звернення: 04.11.2020).
30. PETROLEUM & OTHER LIQUIDS: веб-сайт. URL: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M (дата звернення: 04.11.2020).
31. The Recession of the Early 1990s. The Study: веб-сайт. URL: https://study.com/academy/lesson/the-recession-of-the-early-1990s.html (дата звернення: 04.11.2020).
32. Black Monday in 1929, 1987, 2015, and 2020. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/what-is-black-monday-in-1987-1929-and-2015-3305818 (дата звернення: 04.11.2020).
33. Subprime Mortgage Crisis, Its Timeline and Effect. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/subprime-mortgage-crisis-effect-and-timeline-3305745 (дата звернення: 04.11.2020).
34. Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate). Data World Bank: веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1996&start=1991 (дата звернення: 04.11.2020).
35. IMF says worldwide losses stemming from the US subprime mortgage crisis could run to $945 billion. FinFacts: веб-сайт. URL: http://www.finfacts.com/irishfinancenews/article_1013133.shtml (дата звернення: 04.11.2020).
36. Jeff Holt. Summary of the Primary Cause of the Housing Bubble: The Journal of Business Inquiry. 2009. 8. 1. 120—129.
37. Economic Growth. Our World in data: веб-сайт. URL: https://ourworldindata.org/economic-growth#all-charts-preview]. (дата звернення: 04.11.2020).
38. GDP growth. Data World Bank: веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&start=2006 (дата звернення: 04.11.2020).
39. Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate). Data World Bank: веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1996&start=1991 (дата звернення: 04.11.2020).
40. Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) — United States. Data World Bank: веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=US (дата звернення: 04.11.2020).
41. 2008 Financial Crisis Causes, Costs, and Whether It Could Happen Again. The Balance: веб-сайт. URL: https://www.thebalance.com/2008-financial-crisis-3305679 (дата звернення: 04.11.2020).

N. Roshchina, L. Bordanova, A. Starovoit

THE GROWING COMPLEXITY OF ECONOMIC CRISES

Summary

The world economy is an incredibly complex dynamic system, influenced by millions and millions of different factors, the relationship of which is very different, and therefore we can not know one hundred percent how one small event will affect the state of the world (the same butterfly effect in chaotic systems, when "The flutter of butterfly wings in Brazil can cause a tornado in Texas" [1]). Due to this complexity, sustainable economic growth is not possible, and therefore economic crises are inevitable. The influence of every economic crisis on the world( both from economic and social points of view) differed a lot: from situations, when the quarter of country's population became unemployed and the country were trying to overcome this crisis for a long 10 years by means of reforms and severe government changes, to those situations, that ended soon and without severe losses. It can be seen that the complexity of every major economic crisis that humanity is experiencing is greater than the complexity of past crises. There is no unambiguous answer to the question "Why is this happening?", But there are several main reasons: first, the world and the state of affairs in it is becoming more complex, because everything is growing: the population, its needs, technological progress and much more. Secondly, one way or another, but every economic recession becomes a lesson for humanity, we learn from it certain knowledge and experience that helps us to develop and avoid the mistakes we made before.
The article examines the world's largest economic crises — the Great Depression of the 1930s, the energy crisis of the 1970s and the economic crisis of the late 2000s, which followed the financial crisis of 2008; we will also consider certain points regarding the recession of the 1990s [2]. For each of the crises, it will be especially interesting for us to look at its causes, ways out of it, compare crises according to statistics and see what new directions of economic development (especially macroeconomics) each of them has given. It is also very interesting to observe, how economic science developed in the periods of crisis, which ideas were dominating then and find consequences between events in the world and some important break-throughs in the economics.

Keywords: economic crisis; Great Depression; energy crisis; financial crisis.

References

1. Grammarist (2020), "Butterfly effect", available at: https://grammarist.com/phrase/butterfly-effect/ (Accessed 04 Nov 2020).
2. Caproasia (2016), "List of Economic Crisis Since 1900—2015", available at: https://www.caproasia.com/2016/04/12/economic-crisis-since-1900-2015/ (Accessed 04 Nov 2020).
3. Demchuk, N.I (2009), "Cyclicality and negative consequences of the financial and economic crisis in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 04 Nov 2020).
4. Korotkova, E.M. (2009), Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management], YNFRA-M, Moscow, Russia.
5. The Balance (2020), available at: 1920s Economy What Made the Twenties Roar https://www.thebalance.com/roaring-twenties-4060511 (Accessed 04 Nov 2020).
6. Bureau of Economic Analysis (BEA) (2012), "GDP and Other Major NIPA Series, 1929-2012", available at: https://apps.bea.gov/scb/pdf/2012/08%20August/0812%20gdp-other%20nipa_series.pdf (Accessed 04 Nov 2020).
7. Infoplease (2020), "United States Unemployment Rate", available at: https://www.infoplease.com/business-finance/labor-and-employment/united-states-unemployment-rate (Accessed 04 Nov 2020).
8. Econlib (2020), "Great Depression By Gene Smiley", available at: https://www.econlib.org/library/Enc/GreatDepression.html (Accessed 04 Nov 2020).
9. Social Welfare History Project (2020), "Stock Market Crash of October 1929", available at: https://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/great-depression/beginning-of-great-depression-stock-market-crash-of-october-1929/ (Accessed 04 Nov 2020).
10. Crafts, N. (2010), "Lessons from the 1930s Great Depression", Oxford Review of Economic Policy, Vol. 26, No. 3, pp. 285—317.
11. The History (2020), "How Did the Gold Standard Contribute to the Great Depression?", available at: https://www.history.com/news/how-did-the-gold-standard-contribute-to-the-great-depression (Accessed 04 Nov 2020).
12. wikipedia (2020), "International depression", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/File:International_depression.png (Accessed 04 Nov 2020).
13. Britannica (2020), "Great Depression By Gene Smiley", available at: https://www.britannica.com/event/Great-Depression (Accessed 04 Nov 2020).
14. Economicshelp (2017), "The UK economy in the 1930s.", available at: https://www.economicshelp.org/blog/7483/economics/the-uk-economy-in-the-1930s/ (Accessed 04 Nov 2020).
15. Blum, J. Cameron, R. and Barnes, T. (1970), The European world: a history, Boston, USA.
16. Living History Farm (2020), "World Events", available at: https://livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/worldevents_01.html (Accessed 04 Nov 2020).
17. The Balance (2020), "New Deal Summary, Programs, Policies, and Its Success", available at: https://www.thebalance.com/fdr-and-the-new-deal-programs-timeline-did-it-work-3305598 (Accessed 04 Nov 2020).
18. The Balance (2020), "Keynesian Economics Theory", available at: https://www.thebalance.com/keynesian-economics-theory-definition-4159776 (Accessed 04 Nov 2020).
19. Friedman, M. and Schwartz, A. (1933), The Great Contraction, Princeton University Press, Princeton, USA.
20. Energy Education (2020), "Oil crisis of the 1970s.", available at: https://energyeducation.ca/encyclopedia/Oil_crisis_of_the_1970s#cite_note-3 (Accessed 04 Nov 2020).
21. Inflation Data (2020), "Historical Crude Oil Prices", available at: https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-crude-oil-prices-table/ (Accessed 04 Nov 2020).
22. Marketplace (2016), "How an oil shortage in the 1970s shaped today's economic policy", available at: https://www.marketplace.org/2016/05/31/how-oil-shortage-1970s-shaped-todays-economic-policy/ (Accessed 04 Nov 2020).
23. The government of the UK (2020), "Research and statistics", available at: https://www.gov.uk/search/research-and-statistics?content_store_document_type=upcoming_statistics (Accessed 04 Nov 2020).
24. Economics Help (2020), "The Economy of the 1970s", available at: https://econ.economicshelp.org/2010/02/economy-of-1970s.html (Accessed 04 Nov 2020).
25. BBC (2012), "Why does the 1970s get painted as such a bad decade?", available at: https://www.bbc.com/news/magazine-17703483 (Accessed 04 Nov 2020).
26. The Back Bencher (2013), "A Return to Barber's Boom?", available at: http://thebackbencher.co.uk/return-barbers-boom/ (Accessed 04 Nov 2020).
27. The Balance (2020), "Stagflation and Its Causes", available at: https://www.thebalance.com/what-is-stagflation-3305964/ (Accessed 04 Nov 2020).
28. Econlib (2020), "Phillips Curve", available at: https://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html (Accessed 04 Nov 2020).
29. The Balance (2020), "Unemployment Rate by Year Since 1929 Compared to Inflation and GDP", available at: https://www.thebalance.com/unemployment-rate-by-year-3305506 (Accessed 04 Nov 2020).
30. EIA (2020), "PETROLEUM & OTHER LIQUIDS", available at: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M (Accessed 04 Nov 2020).
31. The Study (2020), "The Recession of the Early 1990s", available at: https://study.com/academy/lesson/the-recession-of-the-early-1990s.html (Accessed 04 Nov 2020).
32. The Balance (2020), "Black Monday in 1929, 1987, 2015, and 2020", available at: https://www.thebalance.com/what-is-black-monday-in-1987-1929-and-2015-3305818 (Accessed 04 Nov 2020).
33. The Balance (2020), "Subprime Mortgage Crisis, Its Timeline and Effect", available at: https://www.thebalance.com/subprime-mortgage-crisis-effect-and-timeline-3305745 (Accessed 04 Nov 2020).
34. Data World Bank (2020), "Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)", available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1996&start=1991 (Accessed 04 Nov 2020).
35. FinFacts (2009), "IMF says worldwide losses stemming from the US subprime mortgage crisis could run to $945 billion", available at: http://www.finfacts.com/irishfinancenews/article_1013133.shtml (Accessed 04 Nov 2020).
36. Jeff Holt (2009), "Summary of the Primary Cause of the Housing Bubble", The Journal of Business Inquiry, vol. 8, no. 1, pp. 120—129.
37. Our World in data (2020), "Economic Growth", available at: https://ourworldindata.org/economic-growth#all-charts-preview] (Accessed 04 Nov 2020).
38. Data World Bank (2020), "GDP growth", available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&start=2006 (Accessed 04 Nov 2020).
39. Data World Bank (2020), "Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)", available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1996&start=1991 (Accessed 04 Nov 2020).
40. Data World Bank (2020), "Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) — United States", available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=US (Accessed 04 Nov 2020).
41. The Balance (2020), "2008 Financial Crisis Causes, Costs, and Whether It Could Happen Again", available at: https://www.thebalance.com/2008-financial-crisis-3305679 (Accessed 04 Nov 2020).

№ 22 2020, стор. 86 - 96

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

N. Roshchina

PhD in Economics, National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-2035-8846


Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

L. Bordanova

PhD in Economics, Associate Professor, National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-8159-3909


А. І. Старовойт

студентка гр. КА 71 ІПСА, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

A. Starovoit

student of group КА 71 ІПСА, National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-2505-792X

Як цитувати статтю

Рощина Н. В., Борданова Л. С., Старовойт А. І. Зростаюча складність економічних криз. Агросвіт. 2020. № 22. С. 86–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.86

Roshchina, N., Bordanova, L. and Starovoit, A. (2020), “The growing complexity of economic crises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 86–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.