EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

RESEARCH ON SOCIAL SERVICE FUNCTIONS OF AGRICULTURAL AND FORESTRY COLLEGES AND UNIVERSITIES
Li Wei

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.111

УДК: 005.95/.96

Li Wei

RESEARCH ON SOCIAL SERVICE FUNCTIONS OF AGRICULTURAL AND FORESTRY COLLEGES AND UNIVERSITIES

Summary

China is a big agricultural country. The problems of agriculture, rural areas and farmers have always been major issues affecting national security and stability. Chinese agricultural development is facing major challenges. In addition, China is the most populous country in the world and agricultural production is facing great pressure. However, the country has always attached great importance to agricultural development, with special emphasis on the development of agricultural science and technology. China has successively established a large number of agricultural and forestry schools to train a large number of agricultural science and technology personnel for the country. In recent years, Chinese agriculture has developed rapidly and is developing in the direction of agricultural science and technology and modernization.
The most important item in Chinese national development strategy is the comprehensive elimination of the poor and the vast rural population is an important target for this work. This means that Chinese agricultural universities and a large number of agricultural talents are facing major development opportunities. The vast number of agricultural and forestry colleges and universities should make full use of their own resources such as science and technology and talents to provide technology, services, products, etc. The exertion of social functions in agricultural and forestry colleges and universities should fully consider the relationship between colleges and major stakeholders.
In this context, this paper explores the basic situation of the development and construction of agricultural and forestry universities in China. This paper also studies the problems existing in the development of agricultural and forestry universities and professional education. The basic situation of the number of college students majoring in agriculture and forestry was studied. It studies the development trend of Chinese agriculture and the basic content of social services of Chinese agricultural colleges. And put forward suggestions for them to better realize the social service function.

Keywords: agricultural colleges and universities; social services; social service functions; agricultural modernization.

References

1. Ministry of Education of the People's Republic of China (2020), "Outline of the National Education Medium and Long-term Reform and Development Plan (2010—2020)", available at: http://www.moe.gov.cn/ (Accessed 25 Aug 2020).
2. China Agriculture and Forestry University (2020), "Basic situation", available at: http://www.dxsbb.com (Accessed 25 Aug 2020).
3. Changya, Liu and Jiancong, Li (2017), China education statistics yearbook 2017, China statistics press, Beijing, China.
4. Jing, Qiu Yu, Ma and Xianqi, Hu (2019), "Experience and Enlightenment of Local Agricultural and Forestry Colleges Promoting Agricultural Modernization", Journal of Yunnan Agricultural University: Social Science, vol. 13, pp. 122—127.
5. Baoquan, Zheng and Hai, Han (2019), "Research on the Model of Serving "Agriculture, Rural Areas and Farmers" for Undergraduates of Gansu Agricultural University", Journal of Legal Export, vol. 2, pp. 63—65.
6. Qiliang, Gong and Qing, Qi (2017), "Problems and countermeasures faced by higher agricultural education under the new normal", Journal of Higher Agricultural Education, vol. 2, pp. 20—23.

Лі Вей

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ, ЛІСОВИХ КОЛЕДЖІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

Китай — велика сільськогосподарська країна. Проблеми розвитку сільського господарства, сільської місцевості та фермерів завжди були найважливішими проблемами, що впливають на національну безпеку, стабільність. Розвиток сільського господарства Китаю має значну кількість проблем, попри наявність земельних угідь та інших ресурсів.
Враховуючи факт, що Китай є найбільш населеною країною у світі, відповідно, забезпечення належного розвитку сільськогосподарського виробництва є актуальним питанням. Водночас країна завжди приділяє достатню увагу сільському господарству з особливим акцентом на розвиток сільськогосподарської науки, технологій та ін. В Китаї постійно відкриваються сільськогосподарські та лісові університети, коледжі, які забезпечують підготовку кадрів даної галузі. В останні роки сільське господарство Китаю почало стрімко розвиватися, модернізуватися.
Найважливішим елементом національної стратегії розвитку Китаю є всебічне подолання бідності, тому що значна частина населення цієї країни є сільським населенням. Це означає, що сільськогосподарські університети Китаю мають необхідні можливості та створюють сприятливу платформу для розвитку сільського господарства. Враховуючи означуване, значна кількість сільськогосподарських, лісових коледжів та університетів повинні повною мірою використовувати власні ресурси, як-от: наука, техніка, інші можливості, щоб забезпечити суспільство необхідними технологіями, послугами, продукцією тощо. Сільськогосподарські, лісові коледжі та університети виконують необхідні соціальні функції та враховують інтереси основних стейкхолдерів. Враховуючи зазначений контекст, у цій науковій праці досліджується питання розвитку сільськогосподарських та лісових університетів Китаю. У статті також аналізуються проблеми, які виникають у процесі розвитку сільськогосподарських, лісових університетів. Проаналізовано інформацію щодо кількості студентів у закладах освіти за спеціальністю сільське та лісове господарства. Оцінено тенденцію розвитку сільського господарства та основний зміст соціальних послуг, які надають сільськогосподарські коледжі, університети Китаю. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення соціальних функцій, які реалізують сільськогосподарські заклади освіти.

Ключові слова: сільськогосподарські коледжі та університети; соціальні послуги; функції соціального обслуговування; модернізація сільського господарства.

№ 17-18 2020, стор. 111 - 118

Дата публікації: 2020-09-25

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

Li Wei

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University

Лі Вей

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0001-9855-229X

Як цитувати статтю

Wei, Li (2020), “Research on social service functions of agricultural and forestry colleges and universities”, Agrosvit, vol. 17-18, pp. 111–118. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.