EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ" (АВТОРИ: ДОРОШ Й. М., ІБАТУЛЛІН Ш. І., ШКУРАТОВ О. І.)
П. М. Скрипчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.144

П. М. Скрипчук

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ" (АВТОРИ: ДОРОШ Й. М., ІБАТУЛЛІН Ш. І., ШКУРАТОВ О. І.)

Анотація

Оскільки процес використання земельних ресурсів є одним з основних факторів виробничого циклу в сільському господарстві, то важливо сформувати таку систему управління ними, механізми якої відповідали б сучасному рівню розвитку фінансового простору. Вирішити це завдання можна надавши земельним ресурсам агросфери форму фінансових активів через інструментарій капіталізації з метою забезпечення їхньої реальної ринкової вартості та відтворення як стратегічного потенціалу сільського господарства. У зв'язку з цим, капіталізація земельних ресурсів виступає однією з актуальних та суттєвих передумов формування ефективних суспільних відносин у сфері землекористування, охорони та відтворення земель у напрямі забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку. Тому вихід у світ монографії "Інституціональне забезпечення капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві", підготовленої ученими Інституту землекористування НААН, є своєчасним і актуальним.
Комплексне дослідження концептуальних положень інституціонального забезпечення капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві визначає наукову новизну праці. Монографія складається з чотирьох розділів, у яких обгрунтовано теоретико-методологічні засади інституціонального забезпечення капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві, методичні підходи до оцінки земельного капіталу, а також механізм його формування та функціонування.
Значне місце в монографії приділяється науковому обгрунтуванню фінансово-економічного інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві, зокрема шляхом їх сек'юритизації та подальшої фінансизації. Варто відмітити пропозиції авторів щодо розвитку системи земельно-іпотечного кредитування, реалізація яких дозволить прискорити формування ринкової системи фінансово-кредитних відносин в аграрному секторі, активізувати ринковий обіг сільськогосподарських земель, а також залучити значні інвестиційні ресурси в аграрну галузь. У роботі також зазначено, що розвиток ринкової інфраструктури, зокрема фінансово-кредитних ринків, сприяє залученню фондових капіталів та формуванню фіктивного капіталу на основі земельного капіталу.
Заслуговує на увагу авторське бачення земельного капіталу в контексті інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки. Практичну цінність має запропонований методичний підхід до оцінювання земельного капіталу в умовах інституційно обмеженого режиму дії закону попиту і пропозиції на ринку сільськогосподарських земель. З метою прискорення процесу капіталізації земель сільськогосподарського призначення в роботі запропоновано організаційно-правовий та фінансово-економічний інструментарії капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві.
Аналіз результатів свідчить про глибоку обізнаність авторів щодо теоретичних та практичних аспектів капіталізації земельних ресурсів, а саме дослідження можна в повній мірі розглядати як таке, що вносить певний вклад у теорію та практику ефективного функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при підготовці фахівців з економіки.
Наукова монографія "Інституціональне забезпечення капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві" містить результати грунтовного аналізу проблем формування земельного капіталу в сільському господарстві України, відзначається науковою новизною, становить великий інтерес для фахівців сфери землекористування, а також фахівців, які на науковому та практичному рівнях вирішують питання інвестиційного розвитку аграрного сектора економіки. Монографія є завершеним самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, має науково-практичну цінність та заслуговує високої оцінки.

P. Skrypchuk

REVIEW OF THE BOOK "INSTITUTIONAL PROVIDING OF CAPITALIZATION OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE " (AUTHORS: DOROSH Y., IBATULLIN SH., SHKURATOV O.)

№ 10 2020, стор. 144 - 144

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1087

Відомості про авторів

П. М. Скрипчук

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування

P. Skrypchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Water Management and Nature Resources Use

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.