EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПОЛЬЩІ
K. Борицький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.132

УДК: 001.102:[311.21:005.35]:624.014.2(438)

K. Борицький

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПОЛЬЩІ

Анотація

Важливість проведення статистичного аналізу ринку сталевих конструкції в Польщі обумовлено значущістю сталевої галузі для польської економіки. Адже Польща — це другий після Німеччини найбільший виробник сталевих конструкцій в Європі, а також посідає двадцяте місце в світі за величиною їх експорту. Польща експортує сталь у понад 100 країн. Галузь сталевих конструкцій у Польщі має великий виробничий потенціал: її виробничі потужності сягають 1,5 млн тонн сталі на рік. Виробники сталевих конструкцій успішно працюють на європейських ринках, де висуваються жорсткі стандарти до якості продукції. Висока якість продукції польських експортерів дозволяє експортерам навіть у період спаду як кон'юнктури на європейських ринках, так і внутрішнього попиту підтримувати обсяги виробництва. Галузь металевих конструкцій характеризується рентабельністю: протягом останнього часу показники чистого прибутку в ній вище від середньостатистичних у промисловості.
Статистичний аналіз ринку сталевих конструкції у Польщі виконано за показниками структури польського експорту сталі та країнами-імпортерами, загальноекономічних показників галузі металевих конструкцій, показників, що відображають динаміку галузі металевих конструкцій та ін. Підкреслено кілька найістотніших факторів, що забезпечують конкурентоспроможність польської галузі сталевих конструкції на європейських і світових ринках: висококваліфіковані кадри, сучасна технологічна база, висока адаптивність до вимог ринку, можливості для кооперації з галуззю будівництва, значний досвід співпраці з іноземними фірмами в рамках виконання спеціальних проєктів.
Аналіз загальноекономічних показників галузі за 2019 рік показав, що конкурентний ціновий тиск призвів до погіршення прибутку виробників сталі, а також дистриб'юторів сталі та металів протягом 12 місяців 2019 року.
Оцінюючи потенціал галузі сталевих конструкцій, слід звернути увагу на кілька найістотніших факторів, що забезпечують її конкурентоспроможність на європейських і світових ринках: висококваліфіковані кадри, сучасна технологічна база, висока адаптивність до вимог ринку, можливості для кооперації з галуззю будівництва, значний досвід співпраці з іноземними фірмами в рамках виконання спеціальних проєктів.

Ключові слова: сталеві конструкції; сталь; експорт; імпорт.

Література

1. Caroll A.B. Business and Society, Ethics and Stakeholder management / A.B. Caroll; Ohio: College Division Southwestern Publishing Co, 1993.
2. Сайт Центрального статистичного офісу Польщі. URL: http://stat.gov.pl/
3. Sodol S., Przedsiebiorstwo. Podstawy nauki o przedsiebiorstwie. Zarzadzanie przedsiebiorstwem / S. Sodol; Warszawa: PWE, 2006.
4. Balcerowicz L. Socjalizm-kapitalizm-transformacja. Szkice z przelomu epok / L. Balcerowicz; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
5. Penc J. Encyklopedia Zarzadzania / J. Penc; Lodz: Wyzsza Szkola Studiow Miedzynarodowych, 2008.
6. Global Compact. URL: http://globalcompact.org.pl
7. Stalmach R. Zarzadzanie firma w interesie akcjonariuszy / R. Stalmach; Warszawa: Difin, 2005.

K. Borycki

THE STEEL STRUCTURES MARKET IN POLAND: A STATISTICAL ANALYSIS

Summary

Making a statistical analysis of the steel constructions market in Poland is important due to the significance of the steel industry for the Polish economy. Poland is the second largest manufacturer of steel constructions in Europe after Germany, and it holds the twentieth position in the world by their exports. Poland exports steel products to more than 100 countries. The steel constructions industry in Poland has the significant production capacities: 1.5 million tons of steel per year. Steel constructions manufacturers effectively operation on European markets with their strict quality standards. High quality of Polish exports allows exporters to keep production output even in times when the conjuncture on European markets is unfavorable and the internal demand is shrinking. The steel constructions industry in Poland is profit-making, with the net profit in it higher than the industry average in the recent time.
A statistical analysis of steel constructions market in Poland is made using the indicators of the structure of Polish exports of steel and export destinations, overall economic indicators of the steel constructions industry, indicators reflecting the industry dynamics, etc. The essential factors determining the competitiveness of the steel constructions industry in Poland are highlighted: highly skilled workforce, possibilities for cooperation with the construction sector, long-lasting cooperation with foreign firms on project lines. Analysis of the industry's macroeconomic indicators in 2019 shows that the competitive price pressure declined incomes of steel producers and steel distributors in the 12 months of 2019.
When assessing the potential of the steel constructions industry, several most significant factors making it competitive on European and global markets should be emphasized: highly skilled workforce, advanced technological facilities, high adaptability to market requirements, good opportunities for cooperation with the construction industry, significant experiences of cooperation with foreign firms in implementing special projects.

Keywords: steel constructions; steel; exports; imports.

References

1. Caroll, A.B. (1993), Business and Society, Ethics and Stakeholder management, College Division Southwestern Publishing, Co Ohio, USA.
2. Web-site of the Central Statistical Office of Poland (2020), available at: http://stat.gov.pl/ (Accessed 15 March 2020).
3. Sodol, S. (2006), Przedsiebiorstwo. Podstawy nauki o przedsiebiorstwie. Zarzadzanie przedsiebiorstwem [Undertaking. Basics of enterprise science. Business management], PWE, Warszawa, Poland.
4. Balcerowicz, L. (1997), Socjalizm-kapitalizm-transformacja. Szkice z przelomu epok [Socialism-capitalism-transformation. Sketches from the turn of the ages], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland.
5. Penc, J. (2008), Encyklopedia Zarzadzania [Encyclopedia of Management], Wyzsza Szkola Studiow Miedzynarodowych, Lodz, Poland.
6. Global Compact (2020), Available at: http://globalcompact.org.pl (Accessed 15 March 2020).
7. Stalmach, R. (2005), Zarzadzanie firma w interesie akcjonariuszy [Company management in the interests of shareholders], Difin, Warszawa, Poland.

№ 10 2020, стор. 132 - 135

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1145

Відомості про авторів

K. Борицький

магістр ділового адміністрування, м. Торунь, Польща

K. Borycki

Master of Business Administration, Torun, Poland

ORCID:

0000-0003-3803-476X

Як цитувати статтю

Борицький K. Статистичний аналіз ринку сталевих конструкцій в польщі. Агросвіт. 2020. № 10. С. 132–135. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.132

Borycki, K. (2020), “The steel structures market in poland: a statistical analysis”, Agrosvit, vol. 10, pp. 132–135. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.