EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ В ОЦІНЮВАННІ КОМПАНІЙ ПРИ ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ
О. О. Мосієвич, С. В. Сєміколенова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.93

УДК: 336.64

О. О. Мосієвич, С. В. Сєміколенова

ПІДХОДИ В ОЦІНЮВАННІ КОМПАНІЙ ПРИ ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ

Анотація

Метою статті є дослідження підходів вітчизняних венчурних інвесторів в оцінці компаній на різних стадіях венчурного фінансування. Для цього автором статті було проведене комплексне дослідження присвячене вивченню прийняття інвестиційних рішень при венчурному фінансуванні та опитано 31 інвестора у венчурні проекти, в тому числі, щодо підходів в оцінюванні венчурних інвестицій. Результати дослідження дозволили визначити притаманні інвесторам підходи та фактори, що найбільше впливають на їх рішення щодо оцінки венчурних інвестицій.
У результаті проведеного дослідження було виявлено, що більше половини респондентів у цьому опитуванні використовують просте правило прийняття рішення — встановлюють ймовірну оцінку компанії, використовуючи суму інвестицій та цільову частку власності. Водночас інвестори ранніх стадій венчурного фінансування для встановлення оцінки ймовірніше використовуватимуть цей спрощений метод. Оскільки такий підхід відповідає ранньому розвитку компаній, що мають мало фінансової інформації та високий ступінь невизначеності, що спонукає інвесторів до спрощення інвестиційного аналізу. Інвестори пізніх стадій мають більше інформації про компанії і, потенційно, можуть використовувати ускладнені методи інвестиційного оцінювання, щоб прийти до ймовірної оцінки компанії. Дійсно, як показало дослідження, венчурні інвестори, що інвестують на пізніх стадіях, є більш схильні використовувати традиційні методи оцінювання: дохідний, витратний, та ринковий метод.
Очікуваний вихід з венчурного проекту є найбільш вагомим фактором під час оцінки компанії/проекту для усіх груп інвесторів на усіх стадіях венчурного фінансування, а прогноз руху грошових коштів — найбільш вживаним фінансовим індикатором. Інвестори пізніх етапів розглядають вихід як важливий фактор, ймовірно, тому, що легше передбачити на цьому етапі розвитку компанії яку форму виходу буде здійснено. Як показали результати дослідження, в українських реаліях інвестори, що інвестують на ранніх стадіях турбуються про вихід на рівні з інвесторами пізніх стадій.
Конкурентний тиск (англ. сompetitive pressure) є важливим для третини опитаних інвесторів, особливо на ранніх стадіях фінансування в і важливість такого фактору знижується для інвесторів більш пізніх стадій. Це говорить про те, що ІТ-індустрія в Україні є досить конкурентною, і це може надати засновниками ІТ проектів перевагу в переговорному процесі під час укладання угоди з вітчизняними інвесторами у венчурні проекти.

Ключові слова: венчурне фінансування; оцінка венчурних інвестицій; прийняття інвестиційних рішень.

Література

1. Amit R., Glosten L., & Muller E. (1993). Challenges to theory development in entrepreneurship research. Journal of Management Studies 30 (5). Рр. 815—34.
2. Arnold J., & Moizer P. (1984). A survey of the methods used by UK investment analysts to appraise investments in ordinary shares. Accounting and Business Research, Summer. Рр. 195—207.
3. Moizer P., & Arnold J. (1984). Share appraisal by investment analysts — Portfolio versus non-portfolio managers. Accounting and Business Research. 14 (56). Рр. 341—348.
4. Pike R., Meerjanssen J., & Chadwick L. (1993). The appraisal of ordinary shares by investment analysts in the UK and Germany. Accounting and Business Research. 23 (92). Рр. 489—499.
5. Muzyka D., Leleux B., & Birley S. (1996). Trade-offs in the investment decisions of European venture capitalists. Journal of Business Venturing. 11 (4). Рр. 273—287.
6. Fried V., & Hisrich R. (1994). Towards a model of venture capital investment decision making. Financial Management 23 (3). Рр. 28—37.
7. Steier L., & Greenwood R. (1995). Venture capitalist relationships in the deal structuring and post-investment stages of new firm creation. Journal of Management Studies. 32 (3). Рр. 337—357.
8. Tyebjee T. T. and Bruno A.V. (1984). "A Model of venture capitalists investment activity", Management Science. Vol 30. No 9. Рр. 1051—1066.
9. MacMillan I. C., Zeman, L. & Subba Narasimha, P. N. 1987, 'Criteria Distinguishing Successful From Unsuccessful Ventures in the Venture Screening Process', Journal of Business Venturing. Рр. 123—37.
10. Hisrich R. & Jankowicz Venture Capital Decisions: An Exploratory Study using a New Technique', Journal of Business Venturing. vol. 5. Рр. 49—62.
11. Robinson R.B. 1987, 'Emerging Strategies in the Venture Capital Industry', Journal of Business Venturing. vol. 2. Рр. 53—77.
12. Hall J. & Hofer W. 1993, Capitalists' Decision in Venture Evaluation', Journal of Business Venturing, vol. 8, no. 1, pp. 25—41.
13. Macmillan Ian C; Zemann, Lawrian and Narsimha, Subba P.N. (1987). "Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures screening process", Journal of Business Venturing. Vol. 2. No 2. Рр. 123—137.
14. Levine R.I. and Travis V.R., "Small Company Finance: What Books Don't Say.", Harvard Business Review. 1987. Vol. (65). No. (6). Рр. 30—32.
15. Wright M. And Robbie K. "Venture Capital and Private Equity: A Review and Synthesis", Journal of Business Finance Accounting. 1998. Vol. 25. No. 5—6. Рр. 521—570.
16. Sapienza H., Manigart S., & Vermeir W. (1996). Venture capitalist governance and value added in four countries. Journal of Business Venturing. 11 (6). Рр. 439—469.
17. Manigart S. (1994). The founding rates of venture capital firms in three European countries ( 1970—1990). Journal of Business Venturing. 9 (6). Рр. 525—541.
18. Wright M., & Robbie K. (1996). Venture capitalists, unquoted equity investment appraisal and the role of accounting information. Accounting and Business Research. 26 (2). Рр. 153—168.
19. MacMillan I., Siegel R., & Subbanarasimha P. (1985). Criteria used by venture capitalists to evaluate newventure proposals. Journal of Business Venturing. 1 (1). Рр. 119—128.
20. MacMillan I., Zamann L., & Subbanarasimha P. (1987). Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process. Journal of Business Venturing. 3 (1). Рр. 123—137.
21. Sahlman W.(1990). The structure and governance of venture capital organisations. Journal of Financial Economics. 27 (2). Рр. 473—524
22. Brealey R., & Myers S. ( 1996). Principles of corporate finance. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
23. Copeland T.E., & Weston J.F. (1983). Financial theory and corporate policy, 2nd ed. Reading. MA: Addison— Wesley.
24. Damodaran A. (1994). Damodaran on valuation. New York: John Wiley & Sons.
25. Waldron D., & Hubbard C.M. (1991). Valuation methods and estimates in relationship to investing versus consulting. Entrepreneurship Theory and Practice. 16(1). Рр. 43—51.
26. Dixit A.K., & Pindyck R.S., (1995). The options approach to capital investment. Hanard Business Review. May— June. Рр. 105—115.
27. Brophy D.J., & Shulman J.M. (1992). A finance perspective on entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory & Practice. 7 (2). Рр. 61—71.
28. Hicks J.R. ( 1975) Value and Capital, Oxford University Press, USA; 2 edition 7 (2). Рр. 356.
29. Gompers P., Gornall W., Kaplan S., Strebulaev I., (2016). "How Do Venture Capitalists Make Decisions?," NBER Working Papers 22587, National Bureau of Economic Research, Inc.

O. Mosiyevych, S. Syemikolenova

APPROACHES TO EVALUATING NEW VENTURES: EVIDENCE FROM UKRAINE

Summary

This paper provides a critical review of approaches to venture valuation focusing on how venture investors make their investment decision and what are the key influential factors at the times of investment. We survey 31 venture investors in Ukraine to learn how they make decisions across venture valuation area at different stages of financing. We also explore (and find) differences in practices across stages and groups of venture investors. The survey results highlight that not all the venture investors follow the same approaches for evaluating new ventures.
It was found that roughly two thirds the venture investors in our survey use a simple decision making rule when evaluate the company using investment amounts and target ownership. This simplified approach of valuation corresponds to early company development stages. The fact that companies having little of financial information and high level of uncertainty prompts investors to simplify their valuation analysis. Late stage investors have more information about company and, potentially, can use sophisticated methods for investment valuation in order to arrive at the implied valuation of the company.
According to the survey results the exit considerations are the most important factor on venture valuation for all groups of investors at all venture financing stages. Late-stage investors consider the exit as an important factor, most probably due to the fact, that it is much easier to predict at late development stage of the company which exit scenario will be used. However, it was found that early-stage venture investors in Ukraine are also concerned about exit the same as late-stage investors.
Competitive pressure is an important factor for the third part of local venture investors, especially at early stages of financing. This suggests that the IT industry in Ukraine is quite competitive and can provide IT project founders with better bargaining power during the negotiating process with local venture investors.
The results of this study are useful for both venture investors in their decision-making process and entrepreneurs in their venture capital applications to maximize their success rate.

Keywords: venture financing; venture valuation; investment decision making.

References

1. Amit, R. Glosten, L. and Muller, E. (1993), "Challenges to theory development in entrepreneurship research", Journal of Management Studies, vol. 30 (5), pp. 815—34.
2. Arnold, J. and Moizer. P. (1984), "A survey of the methods used by UK investment analysts to appraise investments in ordinary shares", Accounting and Business Research, Summer, pp. 195—207.
3. Moizer, P. and Arnold, J. (1984), "Share appraisal by investment analysts - Portfolio versus non-portfolio managers", Accounting and Business Research, vol. 14 (56), pp. 341—348.
4. Pike, R. Meerjanssen, J. and Chadwick, L. (1993), "The appraisal of ordinary shares by investment analysts in the UK and Germany", Accounting and Business Research, vol. 23 (92), pp. 489—499.
5. Muzyka, D. Leleux, B. and Birley, S. (1996), "Trade-offs in the investment decisions of European venture capitalists", Journal of Business Venturing, vol. 11 (4), pp. 273—287.
6. Fried, V. and Hisrich, R. (1994), "Towards a model of venture capital investment decision making", Financial Management, vol. 23 (3), pp. 28—37.
7. Steier, L. and Greenwood, R. (1995), "Venture capitalist relationships in the deal structuring and post-investment stages of new firm creation", Journal of Management Studies, vol. 32 (3), pp. 337—357.
8. Tyebjee, T. T. and Bruno, A.V. (1984), "A Model of venture capitalists investment activity", Management Science, Vol 30, No 9, pp. 1051—1066.
9. MacMillan, I. C. Zeman, L. and Subba Narasimha, P. N. (1987), "Criteria Distinguishing Successful From Unsuccessful Ventures in the Venture Screening Process", Journal of Business Venturing, pp. 123—137.
10. Hisrich, R. and Jankowicz, A. (1990), "Venture Capital Decisions: An Exploratory Study using a New Technique", Journal of Business Venturing, vol. 5, pp. 49—62.
11. Robinson, R. B. (1987), "Emerging Strategies in the Venture Capital Industry", Journal of Business Venturing, vol. 2, pp. 53—77.
12. Hall, J. and Hofer, W. (1993), "Capitalists' Decision in Venture Evaluation", Journal of Business Venturing, vol. 8, no. 1, pp. 25—41.
13. MacMillan, I. Zamann, L. and Subbanarasimha, P. (1987), "Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures screening process", Journal of Business Venturing, Vol 2, No 2, pp 123—137.
14. Levine, R.I. and V.R. Travis, (1987), "Small Company Finance: What Books Don't Say.", Harvard Business Review, Vol. (65), No. (6), pp. 30—32.
15. Wright, M. фnd K. Robbie (1998), "Venture Capital and Private Equity: A Review and Synthesis", Journal of Business Finance Accounting, Vol. 25, No. 5—6, pp. 521—570.
16. Sapienza, H. Manigart, S. and Vermeir, W. (1996), "Venture capitalist governance and value added in four countries", Journal of Business Venturing, vol. 11(6), pp. 439—469.
17. Manigart, S. (1994), "The founding rates of venture capital firms in three European countries (1970—1990)", Journal of Business Venturing, vol. 9 (6), pp. 525—541.
18. Wright, M. and Robbie. K. (1996), "Venture capitalists, unquoted equity investment appraisal and the role of accounting information", Accounting and Business Research, vol. 26 (2), pp. 153—168.
19. MacMillan, I. Siegel, R. and Subbanarasimha, P. (1985), "Criteria used by venture capitalists to evaluate newventure proposals", Journal of Business Venturing, vol. 1 (1), pp. 119—128.
20. MacMillan, I. Zamann, L. and Subbanarasimha, P. (1987), "Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process", Journal of Business Venturing, vol. 3 (1), pp. 123—137.
21. Sahlman, W.(1990), "The structure and governance of venture capital organisations", Journal of Financial Economics, vol. 27 (2), pp. 473—524.
22. Brealey, R. and Myers, S. (1996), Principles of corporate finance, 5th ed., McGraw-Hill, New York, USA.
23. Copeland, T. E. and Weston, J. F. ( 1983), Financial theory and corporate policy, 2nd ed, Addison- Wesley, Boston, USA.
24. Damodaran, A. (1994), Damodaran on valuation, John Wiley and Sons, New York, USA.
25. Waldron, D. and Hubbard, C.M. (1991), "Valuation methods and estimates in relationship to investing versus consulting", Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 16 (1), pp. 43—51.
26. Dixit, A. K. and Pindyck, R. S. (1995), "The options approach to capital investment", Hanard Business Review, vol. 5—6, pp. 105—115.
27. Brophy, D. J. and Shulman. J. M. (1992), "A finance perspective on entrepreneurship research", Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 7 (2), pp. 61—71.
28. Hicks, J.R. (1975), Value and Capital, 2 edition, Oxford University Press, USA.
29. Gompers, P. Gornall W. Kaplan, S. and Strebulaev, I. (2016), How Do Venture Capitalists Make Decisions?, NBER Working Papers 22587, National Bureau of Economic Research, Inc, USA.

№ 6 2020, стор. 93 - 103

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1208

Відомості про авторів

О. О. Мосієвич

здобувач наукового ступеня кандидата наук, кафедра фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

O. Mosiyevych

Researcher, Finance Department, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

ORCID:

0000-0001-6395-4491


С. В. Сєміколенова

к. e. н., доцент кафедра фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

S. Syemikolenova

PhD in Economics, Associate Professor, Finance Department, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

ORCID:

0000-0002-1669-3118

Як цитувати статтю

Мосієвич О. О., Сєміколенова С. В. Підходи в оцінюванні компаній при венчурному фінансуванні. Агросвіт. 2020. № 6. С. 93–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.93

Mosiyevych, O. and Syemikolenova, S. (2020), “Approaches to evaluating new ventures: evidence from Ukraine”, Agrosvit, vol. 6, pp. 93–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.