EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ОВОЧІВ, БАШТАННИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ І КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
С. А. Сегеда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.36

УДК: 631:635.1/8:338.439.63 (045)

С. А. Сегеда

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ОВОЧІВ, БАШТАННИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ І КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі в Україні. Виявлено перевищення виробництва картоплі (в 1,4—2,8 рази) і овочів (на 20—45%) над їх споживанням у країні. Встановлено, що основними виробниками овочів і картоплі є господарства населення з часткою 81% і 98% відповідно. Розраховано, що збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок підвищення урожайності овочів на 43,7% і картоплі на 46,0%. Визначено незначне перевищення темпів зростання виробництва овочів і баштанних продовольчих (К=1,64) над темпами їх споживання (К=1,60) і суттєве перевищення по картоплі — К=1,65 і К=1,06 відповідно. Доведено наявність сильного (r=0,9922 овочі та баштанні продовольчі) і середнього (r=0,6836 картопля) прямого зв'язку між рівнем споживання і виробництвом продукції. Досліджено наявність сильного зв'язку між рівнем середньомісячної заробітної плати та споживанням овочів і баштанних продовольчих культур (r=0,7805) та слабкий обернений зв'язок (статистично незначущий) із споживанням картоплі (r=-0,2844). Виявлено слабкий зв'язок між індексом споживчих цін на овочі і картоплю та рівнем їх споживання (r=-0,4017 і r=0,2863 відповідно). Визначено прямий помітний зв'язок між обсягами імпорту та рівнем споживання овочів і баштанних продовольчих культур (r=+0,5636) та слабкий (статистично незначущий) зв'язок із споживання картоплі (r=0,2430). Встановлено, що попит на овочі, баштанні продовольчі культури і картоплю є нееластичним за пропозицією, ціною продукції і доходами споживачів. Розраховано, що надлишок виробництва овочів і баштанних продовольчих культур протягом 2000—2018 рр. сприяв зростанню експорту з 0,50% до 4,32% від загального обсягу виробництва. Виявлено, що надлишок виробництва картоплі сприяв збільшенню її втрат і переробці на нехарчові цілі з 1,30 % до 17,1% від загального обсягу виробництва продукції. Встановлено, що на внутрішньому ринку вітчизняні виробники овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі мають кращі цінові конкурентні позиції, ніж іноземні.

Ключові слова: статистичний аналіз; коефіцієнт кореляції; регресія; еластичність; темп росту; овочі; баштанні продовольчі культури; картопля.

Література

1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України (За роками) URL: http://uga-port.org.ua/sites/default/files/ zb_spog_2018.pdf
2. Галат Л.М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні / Л.М. Галат // Агросвіт. — 2019. — № 11. — С. 35—44.
3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm
4. Духницький Б.В., Новічков О.В., Полупан В.М. Ринок овочевих культур в Україні / Б.В. Духницький, О.В. Новічков, В.М. Полупан // Економіка АПК. — 2017. — № 10. — С. 56—60.
5. Єльцова Л.Б., Омельчук С.Т. Оцінка середньодобового споживання овочів та фруктів у раціоні студентської молоді. / Л.Б. Єльцова, С.Т. Омельчук // Єдине здоров'я та проблеми харчування України. — 2018. — № 2 (49). — С. 46—54.
6. Захарчук О.В. Світовий ринок овочів та місце України / О.В. Захарчук // Агросвіт. — 2018. — № 3. — С. 3—7.
7. Іваненко В.Ф. Моделювання показників ефективності виробництва овочів закритого грунту / В.Ф. Іваненко // Економіка АПК. — 2013. — № 3. — С. 35—40.
8. Лишенко М.О., Устік Т.В. Значення вітчизняного ринку в забезпеченні населення овочами / М.О. Лишенко, Т.В. Устік // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2016. — Вип. 6 (2). — С. 51—55.
9. Логоша Р.В., Мороз І.О., Кричковський В.Ю. Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва / Р.В. Логоша, І.О. Мороз, В.Ю. Кричковський // Бізнес інформ. — 2019. — № 1. — С. 215—220.
10. Олійник Т.І., Філімонов Ю.Л., Лещенко Л.О. Проблеми розвитку експорту овочевої продукції в умовах динамізації конкурентного середовища / Т.І. Олійник, Ю.Л. Філімонов, Л.О. Лещенко // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 8. — С. 6—10.
11. Рекомендацій щодо здорового харчування дорослих. Наказ Міністерства охорони здоров'я України. URL: http:// moz.gov.ua
12. Руда Н.С. Продовольча безпека та значення плодоовочівництва в її забезпеченні. / Н.С. Руда // Економіка АПК. — 2014. — № 5. — С. 105—109.
13. Сегеда С.А. Аграрно-продовольче забезпечення населення України / С.А. Сегеда // Економіка АПК. — 2017. — № 10. — С. 40—48.
14. Сегеда С.А. Оцінка споживання основних продовольчих продуктів в Україні / С.А. Сегеда // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. — 2012. — № 3 (69). — С. 195—199.
15. Сегеда С.А. Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні / С.А. Сегеда // Економіка та суспільство. — 2016. — № 5. — С. 104—109. URL: http://economyandsociety.in.ua
16. Сегеда С.А. Характеристика споживання продовольства в Україні та основні фактори впливу на його рівень. / С.А. Сегеда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. — № 2 (2). — С. 197—201.
17. Сегеда С.А. Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції / С.А. Сегеда // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки. — 2019. Вип. 4. — С. 172—190.
18. Сєвідова І.О. Аналіз стану ринку овочевої продукції в Україні та світі. / І.О. Сєвідова // Агросвіт. — 2018. — № 11. — С. 12—16.
19. Тихонова Н.О. Баланс виробництва та споживання овочевої продукції в Україні. / Н.О. Тихонова // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — № 11. — С. 28—31.
20. Шушпанов Д.Г. Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їх вплив на стан здоров'я населення України. /Д.Г. Шушпанов // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7 (181). — С. 344—356.
21. Andren T. Econometrics. Tomas Andren & Ventus Publishing ApS, 2007.
22. Chatterjee S. and Hadi A.S. Regression Analysis by Example. John Wiley & Sons, Inc. Publication, Hoboken, New Jersey, 2006.
23. Davison, K.M.; Lin, S.L.; Tong, H.; Kobayashi, K.M.; Mora-Almanza, J.G.; Fuller-Thomson, E. Nutritional Factors, Physical Health and Immigrant Status Are Associated with Anxiety Disorders among Middle-Aged and Older Adults: Findings from Baseline Data of The Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1493. https://doi.org/10.3390/ijerph17051493
24. Kinsey, J. (1997). Income and Food Consumption: A Variety of Answers: Discussion. American Journal of Agricultural Economics, 79(5), 1461—1464. doi:10.2307/1244361
25. Ntakyo, P. R., & Van den Berg, M. (2019). Effect of market production on rural household food consumption: evidence from Uganda. Food Security, 11(5), 1051—1070. https://doi.org/10.1007/s12571-019-00959-2
26. Porkka M., Kummu M., Siebert S., Varis O. (2013) From Food Insufficiency towards Trade Dependency: A Historical Analysis of Global Food Availability. PLoS ONE 8(12): e82714. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082714
27. Seheda S., Datsenko G., Otkalenko O., Musil P. (2019). The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development. Economic Annals-XXI, № 1—2 (175). pp. 45—52. doi.org/10.21003/ea.V175-08.
28. Seheda S. (2018). Per capita food consumption trends in Ukraine. URL: http://ageconsearch.umn.edu/record/271974.
29. Tatiana Andreyeva, Michael W. Long, Kelly D. Brownell, "The Impact of Food Prices on Consumption: A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food", American Journal of Public Health. 100, no. 2 (February 1, 2010): pp. 216—222. doi: 10.2105/AJPH.2008.151415

S. Seheda

STATISTICAL ANALYSIS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF VEGETABLES, MELON FOOD CROPS AND POTATOES IN UKRAINE

Summary

The article presents the production and consumption of vegetables, melon food crops and potatoes in Ukraine. Excess production of potatoes (1.4—2.8 times) and vegetables and melons (by 20-45%) over their consumption in the country is revealed. It is established that the main producers of vegetables and potatoes are households with a share of 81% and 98% respectively. It is estimated that the increase in production was due to the increase of vegetable yields by 43.7% and potatoes by 46.0%. A slight increase in the growth rate of production of vegetables and melon food crops (K=1.64) over the rate of their consumption (K=1.60) and a significant excess in potatoes — K=1.65 and K=1.06 respectively were determined. There is a strong (r=0.9922 vegetables and melon food crops) and medium (r=0.6836 potatoes) direct relationship between consumption and production. The existence of a strong relationship between average monthly wage and consumption of vegetables and melon food crops (r=0.7805) and weak connection (statistically insignificant) with potato consumption (r = -0.2844) were investigated. We found a weak relationship between the Consumer Price Index for vegetables and potatoes and their consumption levels (r=-0.4017 and r=0.2863, respectively). A direct correlation between import volumes and consumption of vegetables and melon food crops was found (r=+0.5636) and a weak (statistically insignificant) relationship between potato consumption (r=0.2430). Demand for vegetables, melon food crops and potatoes has been found to be inelastic in supply, price of produce and consumer incomes. It is estimated that the surplus production of vegetables and melon food crops during the years 2000—2018 contributed to an increase in exports from 0.50% to 4.32% of total production. It was found that the excess production of potatoes contributed to the increase of its losses and processing for non-food purposes from 1.30% to 17.1% of the total production. It is established that domestic producers of vegetables, melons and potatoes have better price competitive positions than foreign producers.

Keywords: statistical analysis; correlation coefficient; regression; elasticity; growth rate; vegetables; melon food crops; potatoes.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Balances and consumption of the main food products by the population of Ukraine", available at: http://uga-port.org.ua/sites/default/files/ zb_spog_2018.pdf (Accessed 10 March 2020).
2. Halat, L.M. (2019), "Perculiarities of market of fresh vegetables in Ukraine", Agrosvit, vol. 11, pp. 35—44.
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (Accessed 10 March 2020).
4. Dukhnytskyi, B.V. Novichkov, O.V. and Polupan, V.M. (2017), "Vegetable market in Ukraine", The Economy of AIC, vol. 10, pp. 56—60.
5. Ieltsova, L.B. and Omelchuk, S.T. (2018), "Evaluation of daily fruit and vegetable consumption by students' youth", One health and nutritions problems of Ukraine, vol. 2 (49), pp. 46—54.
6. Zakharchuk, O.V. (2018), "World vegetable market and Ukraine", Agrosvit. vol. 3, pp. 3—7.
7. Ivanenko, V.F. (2013), "Simulation of Indicators of Indoor Vegetable Production", The Economy of AIC, vol. 3, pp. 35—40.
8. Lyshenko, M.O. and Ustik, T.V. (2016), "The value of the domestic market in providing the population of vegetables", Uzhorod National University Herald. International Economic Relations and World Economy, vol. 6 (2), pp. 51—55.
9. Lohosha, R.V. Moroz, I.O. and Krychkovskyi, V.Iu. (2019), "The Potential and Problems of Development of the National market of Organic Vegetable Growing", Business Inform, vol. 1, pp. 215—220.
10. Oliinyk, T.I. Filimonov, Yu.L. and Leshchenko, L.O. (2019), "Problems of development of vegetable production export in conditions of dynamization of competitive environment", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 6—10.
11. Ministry of Healthcare of Ukraine (2017), Order "Adult healthy eating guidelines", available at: http:// moz.gov.ua (Accessed 16 Feb 2020).
12. Ruda, N.S. (2014), "Food security and the importance of fruit and vegetables in its provision", The Economy of AIC, vol. 5, pp. 105—109.
13. Seheda, S.A. (2017), " Agrarian and food security of the population of Ukraine". The Economy of AIC, vol. 10, pp. 40—48.
14. Seheda, S.A. (2012), "Consumption assessment of major food products in Ukraine", Collection of scientific works of VNAU. Series: Economic Sciences, vol. 3, (69), pp. 195—199.
15. Seheda, S.A. (2016), "The current level of food security in Ukraine", Economy and Society, vol. 5, pp. 104—109, http://economyandsociety.in.ua (Accessed 17 Feb 2020)
16. Seheda, S.A. (2015), "Characteristics of food consumption in Ukraine and key factors affecting its level", Herald of Khmelnytsky National University, vol. 2 (2), pp. 197—201.
17. Seheda S. (2019), "Trends and structure of agricultural products import", Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, vol. 4, pp. 177—190.
18. Sievidova, I.O. (2018), "Analysis of the state of the vegetable market in Ukraine and in the world", Agrosvit, vol. 11. pp. 12—16.
19. Tykhonova, N.O. (2016), "Balance of production and consumption of vegetables in Ukraine", Global and National Problems of Economics, vol. 11, pp. 28—31.
20. Shushpanov, D.H. (2016), "Socioeconomic features of food consumption and their influence on population health in Ukraine", Actual problems of economics, vol. 7 (181), pp. 344—356.
21. Andren, T. (2007), Econometrics, Ventus Publishing ApS, Copenhagen, Denmark.
22. Chatterjee, S. and Hadi, A.S. (2006), Regression Analysis by Example, 4th ed, John Wiley & Sons, Inc. Publication, Hoboken, New Jersey, USA.
23. Davison, K.M. Lin, S.L. Tong, H. Kobayashi, K.M. Mora-Almanza, J.G. and Fuller-Thomson, E. (2020), "Nutritional Factors, Physical Health and Immigrant Status Are Associated with Anxiety Disorders among Middle-Aged and Older Adults: Findings from Baseline Data of The Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA)", Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 17, p.1493. https://doi.org/10.3390/ijerph17051493
24. Kinsey, J. (1997), "Income and Food Consumption: A Variety of Answers: Discussion", American Journal of Agricultural Economics, vol. 79, no. 5, pp. 1461—1464. doi.org/10.2307/1244361.
25. Ntakyo, P. R. and Van den Berg, M. (2019). "Effect of market production on rural household food consumption: evidence from Uganda", Food Security, vol. 11(5), pp. 1051—1070. https://doi.org/10.1007/s12571-019-00959-2
26. Porkka, M. Kummu, M. Siebert, S. and Varis, O. (2013), "From Food Insufficiency towards Trade Dependency: A Historical Analysis of Global Food Availability", PLoS ONE, vol. 8 (12):e82714, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082714
27. Seheda, S. Datsenko, G. Otkalenko, O. and Musil, P. (2019), "The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development", Economic Annals-XXI, vol.1—2 (175), pp. 45—52. doi.org/10.21003/ea.V175-08.
28. Seheda, S. (2018), "Per capita food consumption trends in Ukraine". URL: http://ageconsearch.umn.edu/record/271974
29. Andreyeva, T. Long, M. W. and Brownell, K. D. (2010), "The Impact of Food Prices on Consumption: A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food". Am J Public Health, vol. 100(2), pp. 216—222. doi: 10.2105/AJPH.2008.151415

№ 6 2020, стор. 36 - 46

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1565

Відомості про авторів

С. А. Сегеда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

S. Seheda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department Of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-6179-564X

Як цитувати статтю

Сегеда С. А. Статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих і картоплі в Україні. Агросвіт. 2020. № 6. С. 36–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.36

Seheda, S. (2020), “Statistical analysis of production and consumption of vegetables, melon food crops and potatoes in Ukraine”, Agrosvit, vol. 6, pp. 36–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.