EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LAND USE IN AGRICULTURE OF CHINA
Niu Lichen

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.65

УДК: 332.3

Niu Lichen

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LAND USE IN AGRICULTURE OF CHINA

Summary

Under the current economic background, the effective use of land can ensure the stable and healthy development of individual enterprises and national economy. The primary task of China today is to complete land reform, standardize and adjust land relations, and make investment more standardized and transparent in the field of agricultural development. Supply and demand can not be carried out in accordance with market principles, there are significant differences in farmers'income, these factors are affected by the land system.
Effective and rational use of agricultural land in China can greatly alleviate the situation of large population and small land in our country, make rational use of land and promote technological transformation and industrial upgrading of modern agriculture. In this case, the establishment of appropriate market mechanism can better protect the interests of various organizations and farmers. Establishing the market mechanism of land resources allocation is of great significance to the rational use of land resources, the development of agriculture and the increase of farmers'income.

Keywords: competitive mechanism; macro-control; market mechanism; land transfer; supply and demand.

References

1. Guo Dong, (2018), Study on the Current Rural Land Transfer Model in China, Economic science press, Beijing, China.
2. Fan Ming, (2018), Land transfer and moderate scale operation, social sciences academic press, Beijing, China.
3. Chen Yinrong and Mei Yun, (2017), Research on Rural Land Transfer Transaction Mechanism and System, Science Press, Beijing, China.
4. Lv Shichen, (2012), Farmers' Social Security under the Rural Land Transfer System, social sciences academic press, Beijing, China.
5. Ding Donghong and Peng Buzhuo, (2010), "Three essential characteristics of modern land property rights system", Issues in Agricultural Economy, No. 5, PP. 28—30.
6. Deng Dacai, (2000), "Barriers to the flow of rural land use rights", Journal of Yangzhou University, No. 4, PP. 43—48.
7. Zhang Hongyu, (2008), "China's rural land property rights policy: continuous innovation", Chinese Rural Economy, No. 9, PP. 8—18.

Ню Лічен

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ КИТАЮ

Анотація

У сучасних умовах господарювання ефективне використання земель виступає запорукою стабільного функціонування як окремого підприємства, так економіки держави. Одним із пріоритетних завдань Китаю є завершення земельної реформи, а також забезпечення комфортних і прозорих правил земельних відносин для залучення інвестицій в аграрний сектор. Зміни попиту та пропозицій, значна диференціація доходів господарюючих суб'єктів, відмінності цінової політики здійснюють вагомий вплив на вартість окремої земельної ділянки.
Ефективне використання сільськогосподарських угідь в Китаї, осучаснення організаційно-правових форм землеволодіння та землекористування має сприяти технологічній трансформації аграрного виробництва. При цьому актуальності набуває розробка відповідного механізму забезпечення розподілу наявних земельних угідь в розрізі різних організаційно-правових форм господарюючих суб'єктів. Основою відповідного механізму можна визначити ринкові засади розподілу наявного земельного фонду. Запровадження такого процесу сприятиме розвитку сільського господарства та збільшенню доходів населення у сільській місцевості.
Метою написання наукової статті є дослідження особливостей сільськогосподарського землекористування в Китаї за умови імплементації окремих складових ринкового механізму, що сприятиме оптимізації значень індикаторів, які характеризують стан та подальші перспективи розвитку аграрного сектору країни.
Сучасне становище трансформації сільськогосподарського землекористування в Китаї потребує подальшого вдосконалення. Лише в окремих провінціях започатковано окремі маркетингові елементи обігу.
З метою подолання дисбалансу між попитом і пропозицією наявних земельних угідь, слід запровадити ринкові елементи регулювання цього виду ресурсів.

Ключові слова: конкурентний механізм; макроконтроль; ринковий механізм; передача землі; попит та пропозиція.

№ 11 2019, стор. 65 - 73

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 1222

Відомості про авторів

Niu Lichen

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Ню Лічен

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ORCID:

0000-0003-0481-846X

Як цитувати статтю

Lichen, Niu (2019), “Organizational and economic aspects of land use in agriculture of china”, Agrosvit, vol. 11, pp. 65–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.