EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ
В. М. Марченко, А. В. Кіт

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.21

УДК: 338.43:662.756.3

В. М. Марченко, А. В. Кіт

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано програми розвитку біоетанолу в світі, зокрема в країнах Європейського союзу, Бразилії і США та розглянуто розподіл світового виробництва між цими країнами. Також вивчено сучасне українське законодавство в сфері біопалива. Так, були виявлені недоліки в податковому законодавстві, що гальмують розвиток цієї галузі, та причини, чому вітчизняні виробники не мають стимулу реалізовувати екологічне паливо. Окрім цього досліджено потенціал виробництва біопалива з різних видів сировини, як-от: цукровий буряк, цикорій, картопля, кукурудза, пшениця та інших. Провівши аналіз впливу врожайності цих культур на вихід біопалива, цукровий буряк визначено як найбільш доцільна культура для переробки на біоетанол. Також розраховано різні альтернативи виробництва етанолу з залишків нереалізованого буряку та похідної продукції меляси і визначено наявний нереалізований біопалива потенціал в Україні.

Ключові слова: потенціал; виробництво; біоетанол; паливо; бензин; цукрові буряки.

Література

1. Licht F.O. Cited in Renewable Fuels Association / Ethanol Industry Outlook. — 2018. — P. 13. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ethanolrfa.org/wp-content/uploads/2018/02/NECfinalOutlook.pdf
2. "Portaria Nо 143, de 27 de Junho de 2007" (in Portuguese). Ministеrio da Agricultura, Pecuаria e Abastecimento. Retrieved 5 October 2008 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=17886
3. Дейнеко Л.В. Проблеми виробництва та використання біопалива в Україні / Л.В. Дейнеко, О.Г. Загній [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/10780/1/Deineko.pdf
4. Appendix I to Copenhagen Accord from 28 January 2010. United States Department of State Office of the Special Envoy for Climate Change. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/unitedstatescphaccord_app.1.pdf
5. Bracmort K. The Renewable Fuel Standard (RFS): An Overview / Congressional Research Service. — 2018. — 13 p.
6. Fuel economy guide. Model year 2018 / U.S. Department of Energy, U. S. Environmental Protection Agency, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. — 2018. — 56 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.fueleconomy.gov
7. An act to provide for the reform and continuation of agricultural and other programs of the Department of Agriculture through fiscal year 2018, and for other purposes. Public law 113 — 79 — agricultural act of 2014. — 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ79/pdf/PLAW-113publ79.pdf
8. Communication from the commission: EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010; COM(2010) 2020 final. — 2010. — 34 p.
9. Climate Change Package from European Commission [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en#tab-0-0
10. Directive 2009/28/EC of the European parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC / Official Journal of the European Union. — 2009. — P. 16—62.
11. Directive (EU) 2015/1513 of the European parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources / Official Journal of the European Union. — 2015.
12. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources. Brussels, 21 June 2018 / Council of the European Union. — 2018. — 269 p.
13. GAIN Report Number NL8027: EU Biofuels Annual 2018 / USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network. — 2018. — 41 p.
14. Зарубіжний досвід електро- та теплопостачання на основі впровадження екологоефективних біопаливних технологій / Міненерговугілля України, ДП "НЕК "Укренерго", Відокремлений підрозділ "Науково-проектний центр розвитку об'єднаної енергетичної системи україни" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"". — К., 2017. — 122 с.
15. Розпорядження Кабінету Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 605-р Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р
16. Нова енергетична стратегія України до 2035 року: "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". — К., 2017. — 53 с.
17. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987
18. Low-Level Ethanol Fuel Blends / Clean Cities fact sheet, April 2005. — 2005. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://afdc.energy.gov/files/pdfs/37135.pdf
19. Standard Specification for Ethanol Fuel Blends for Flexible-Fuel Automotive Spark-Ignition Engines. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.astm.org/Standards/D5798.htm
20. Чупайленко О. А. Розвиток використання біопалива для автотранспорту в Україні / О. А. Чупайленко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал: в 2 ч. Ч. 2: Серія: "Економічні науки" — К.: НТУ, 2014. — Вип. 13. — С. 133—143.
21. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://saee.gov.ua
22. Гальчинська Ю.М. Особливості ціноутворення на побічну продукцію переробки цукрових буряків з урахуванням виробництва біоетанолу / Ю.М. Гальчинська, А. Малак-Равліковська // "Молодий вчений" Науковий журнал: Ч. 1 — К., 2015. — Вип. 12 (27). — С. 142—145.

V. Marchenko, A. Kit

ANALYSIS OF POTENTIAL FOR BIOETHANOL PRODUCTION FROM SUGAR BEETS IN UKRAINE

Summary

The article analyzes bioethanol development programs in the world, in particular in countries of the European Union, Brazil and the USA, and consider the distribution of world production between these countries. The impact of the 2009 Copenhagen agreement on reducing greenhouse gas emissions worldwide has been explored for America's policy. It also highlights the goals of the Europe 2020 strategy of the European Union, which have a direct impact on the development of biofuels. Also studied the modern Ukrainian legislation in the field of biofuels. For example, there are shortcomings in tax legislation that hamper the development of this industry and this is a reason why domestic producers have no incentive to implement ecological fuels. Positive properties of bioethanol in comparison with other types of fuels are also investigated: small emissions of carbon dioxide, its not toxicity and solubility in water and ground waters. In addition, researched the potential of biofuel production from different types of crops, such as: sugar beet, chicory, potatoes, corn, wheat, and others. After analyzing the effect of crop capacity on the yielding of biofuels, sugar beet was defined as the most appropriate crop for bioethanol processing. Various alternatives for ethanol production from have also been calculated. Namely, it was determined how much it is possible to produce biofuels, if we recycle beets in its entirety. Also how much we can get ethanol, if we produce it from the derivative products from the production of sugar — molasses. A variant was also assumed in which a certain proportion of beets remains unplanned and can be used at our own discretion and transformed into alternative fuels, as well as additional use of molasses after the production of the main product. In conclusion were comparative gross collection of sugar beets and demand for them. The demand for sugar beet was calculated using the state quota "A" for the sale of sugar and it was determined that the supply far exceeds demand. Thus, were analized the possible volume of beet from which ethanol and determined the available unrealized biofuel potential in Ukraine.

Keywords: potential; production; bioethanol; fuel; gasoline; sugar beets.

References

1. Renewable Fuels Association (2018), "Ethanol Industry Outlook", available at : https://ethanolrfa.org/wp-content/uploads/2018/02/NECfinalOutlook.pdf (Accessed 10 November 2018).
2. The official site of Portugal Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (2007), "Ordinance No. 143, of June 27, 2007", available at: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=17886 (Accessed 12 November 2018).
3. Dejneko, L. V. (2006), "Problems of production and use of biofuels in Ukraine", available at: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/10780/1/Deineko.pdf (Accessed 6 November 2018).
4. United States Department of State Office of the Special Envoy for Climate Change (2010), "Appendix I to Copenhagen Accord from 28 January 2010", available at: http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/unitedstatescphaccord_app.1.pdf (Accessed 10 November 2018).
5. Bracmort, K. (2018), The Renewable Fuel Standard (RFS): An Overview, Congressional Research Service, Washington, D.C., U.S.
6. U. S. Department of Energy, U. S. Environmental Protection Agency, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (2018), "Fuel economy guide. Model year 2018", available at : https://www.fueleconomy.gov (Accessed 10 November 2018).
7. Government Publishing Office (2014), "An act to provide for the reform and continuation of agricultural and other programs of the Department of Agriculture through fiscal year 2018, and for other purposes. Public law 113 - 79", available at: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ79/pdf/PLAW-113publ79.pdf (Accessed 11 November 2018).
8. European Commission (2010), "Communication from the commission: EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth", Brussels, Belgium.
9. European Commission (2018), "Climate Change Package", available at :https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en#tab-0-0 (Accessed 9 November 2018).
10. EU (2009), "Directive 2009/28/EC of the European parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC", Official Journal of the European Union, pp. 16—62.
11. EU (2015), "Directive (EU) 2015/1513 of the European parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources", Official Journal of the European Union.
12. Council of the European Union (2018), "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources", Brussels, Belgium.
13. USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network (2018), "GAIN Report Number NL8027: EU Biofuels Annual 2018", Global Agricultural Information Network.
14. Minenerhovuhillia Ukrainy, DP "NEK "Ukrenerho", Vidokremlenyj pidrozdil "Naukovo-proektnyj tsentr rozvytku ob'iednanoi enerhetychnoi systemy ukrainy" derzhavnoho pidpryiemstva "Natsional'na enerhetychna kompaniia "Ukrenerho"" (2017), Zarubizhnyj dosvid elektro- ta teplopostachannia na osnovi vprovadzhennia ekolohoefektyvnykh biopalyvnykh tekhnolohij [Foreign experience of electric and heat supply on the basis of introduction of ecologically effective biofuel technologies], Kyiv, Ukraine.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Regulation No. 605-p On Approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness"", available at : https://afdc.energy.gov/files/pdfs/37135.pdf http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р (Accessed 6 November 2018).
16. Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine (2017), Nova enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2035 roku: "Bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist'" [New Energy Strategy of Ukraine until 2035: "Security, Energy Efficiency, Competitiveness"], Kyiv, Ukraine.
17. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Development of the Field of Production of Liquid Fuels from Biomass and the Implementation of Sustainability criteria for liquid fuels from biomass and biogas intended for use in the transport sector"", available at : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987 (Accessed 13 November 2018).
18. Clean Cities fact sheet (2005), "Low-Level Ethanol Fuel Blends", available at: https://afdc.energy.gov/files/pdfs/37135.pdf (Accessed 10 November 2018).
19. ASTM International (2018), "Standard Specification for Ethanol Fuel Blends for Flexible-Fuel Automotive Spark-Ignition Engines", available at: https://www.astm.org/Standards/D5798.htm (Accessed 13 November 2018).
20. Chupajlenko, O. A. (2014), "Development of the use of biofuels for motor vehicles in Ukraine", Project Management, System Analysis and Logistics, vol. 13, pp. 133—143.
21. Official site of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation of Ukraine (2018), available at : http://saee.gov.ua (Accessed 5 November 2018).
22. Halchyns'ka, Yu. M. (2015), "Peculiarities of pricing for by-products of sugar beet processing taking into account the production of bioethanol", Young scientist, vol. 12, no. 27, pp. 142—145.

№ 22 2018, стор. 21 - 27

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1063

Відомості про авторів

В. М. Марченко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

V. Marchenko

Doctor of Economic Sciences. Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


А. В. Кіт

студентка 2 курсу магістратури кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

A. Kit

Student of 2nd year of magistracy of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Марченко В. М., Кіт А. В. Аналіз потенціалу виробництва біоетанолу з цукрових буряків в Україні. Агросвіт. 2018. № 22. С. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.21

Marchenko, V. and Kit, A. (2018), “Analysis of potential for bioethanol production from sugar beets in Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.