EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИТРАТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. І. Смулка

Назад

УДК: 330.341.1:631.11

О. І. Смулка

ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИТРАТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглядається поширення окремих видів інновацій у сільськогосподарських підприємствах. У якості критеріїв, що характеризують інноваційні процеси, розглядали зростання виробничих витрат та зміни в їх структурі. Опрацювали інформацію за сукупністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств Львівської області. У цих підприємствах виділено галузі з високими темпами зростання технологічної ефективності виробництва, що виступає індикатором їх інноваційного розвитку, — зернову і молочне скотарство. На основі аналізу витрат на виробництво пшениці і молока зроблено висновки про переважання в системі аграрного виробництва процесових інновацій технологічного характеру, пов'язаних з використанням матеріальних оборотних засобів. Показано пряму залежність інтенсивності впровадження технологічних інновацій від розмірів сільськогосподарських підприємств. З'ясовано, що основна маса агровиробників не приділяє належної уваги мотиваційним інноваціям, пов'язаним з розвитком системи оплати праці. За результатами аналізу витрат зроблено висновки про особливості поширення в сільськогосподарських підприємствах технічних, управлінських та маркетингових інновацій. Встановлені залежності між витратами та результатами господарської діяльності поглиблюють розуміння природи інноваційного розвитку товарного сільськогосподарського виробництва.

O. Smulka

DEPICTION OF INNOVATION PROCESSES IN EXPENDITURES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article investigates introduction of some kinds of innovations at agricultural enterprises. Criteria, which characterize the innovation processes, include increase of production expenditures and changes in their structure. The research studies the information by a total of medium-size and large agricultural enterprises of Lviv region. Among the enterprises, the author distinguishes the enterprises with high rates of growth of production technological efficiency, which serves as an indicator of their innovative development, i.e. in grain production and dairy breeding. Basing on analysis of expenditures for production of wheat and milk, the work makes conclusions about prevailing of process innovations of technological character in the system of agrarian production. Those innovations are connected with use of material turnover assets. The article demonstrates a direct dependence of the intensity of introduction of technological innovations on sizes of agricultural enterprises. It is confirmed that a considerable share of agrarian producers does not pay much attention to motivating innovations, connected with development of the system of labor payment. According to the results of expenditure analysis, the author makes conclusions about peculiarities of introduction of technical, managerial and marketing innovations at agricultural enterprises. The determined dependencies between expenditures and results of economic activity improve comprehension of the nature of innovative development of commodity agricultural production.

№ 17 2018, стор. 71 - 76

Кількість переглядів: 734

Відомості про авторів

О. І. Смулка

аспірант, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

O. Smulka

graduate student, Lviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Смулка О. І. Відображення інноваційних процесів у витратах сільськогосподарських підприємств . Агросвіт. 2018. № 17. С. 71–76.

Smulka, O. (2018), “Depiction of innovation processes in expenditures of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 17, pp. 71–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.