EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
С. В. Пірог

Назад

УДК: 330.131.5:631.11

С. В. Пірог

НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті оглянуто методику використання непараметричних методів при оцінці ефективності підприємств. Розглянуті методи непараметричного аналізу якісних та кількісних показників. Описані CRS та VRS моделі. Розглянуто історію розвитку DEA-аналізу та можливості її використання при визначенні ефективності підприємств птахівництва. Розглянуто поняття алокативної ефективності та перспективи використання цієї категорії при аналізі підприємств птахівництва та всієї сільськогосподарської галузі загалом. Метод DEA-аналізу дозволяє здійснювати дослідження невеликих рядів даних, що зручно при досліджені малих підприємств з короткими періодами існування, які поширені в галузі птахівництва.
Проведено опис аналізів способом використання показників асоціації та контенгенції, які дозволяють здійснити аналіз якісних показників вибірки. Це інструмент можливо використовувати в тих галузях, де неможливо використовувати параметричні методи. Зроблені висновки про доцільність використання непараметричних методів при аналізі сільськогосподарських підприємств галузі птахівництва.

S. Piroh

NONPARAMETRIC METHODS FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF A POULTRY INDUSTRY

Summary

The article examines the method of using nonparametric methods in assessing the efficiency of enterprises. The methods of nonparametric analysis of qualitative and quantitative indicators are considered. Described CRS and VRS models. The history of development of DEA-analysis and its possibilities for determining the effectiveness of poultry enterprises are considered. The concept of allocative efficiency and prospects of using this category in the analysis of poultry enterprises and the whole agricultural sector in general is considered. The DEA-analysis method allows for the study of small series of data, which is convenient for the investigation of small enterprises with short periods of existence that are common in the poultry industry.
The description of analyzes in the way of use of association and contingency indices is carried out, which allow to analyze the qualitative indicators of the sample. This tool can be used in those areas where it is impossible to use parametric methods. Conclusions about the expediency of using nonparametric methods in the analysis of agricultural enterprises of the poultry industry are made.

№ 17 2018, стор. 67 - 70

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

S. Piroh

Chernivtsi University

Як цитувати статтю

Пірог С. В. Непараметричні методи визначення ефективності птахівничого підприємства. Агросвіт. 2018. № 17. С. 67–70.

Piroh, S. (2018), “Nonparametric methods for determining the effectiveness of a poultry industry”, Agrosvit, vol. 17, pp. 67–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.