EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ
Н. І. Патика

Назад

УДК: 339.137.2:631.15

Н. І. Патика

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

Анотація

У статті оцінено конкурентоспроможність сільського господарства України за авторською методикою, яка передбачає розрахунок інтегрованого індексу конкурентоспроможності на основі узагальнення шести часткових індексів: рівня економічного розвитку галузі, ефективності управління виробничим процесом, прибутковості, фінансової стійкості та платоспроможності, ділової активності в галузі, ефективності управління збутом та просування товару на ринку, участі в зовнішньоекономічній діяльності.
Отримані результати засвідчили, що позитивну динаміку інтегрованого індексу конкурентоспроможності сільського господарства насамперед визначали показники прибутковості, фінансової стійкості та платоспроможності. Стримуючим чинником виявилися низькі значення показників участі вітчизняного сільського господарства у зовнішньоекономічній діяльності, а саме зростання обсягів імпорту та незначні обсяги іноземних інвестицій.
З метою порівняльної оцінки конкурентоспроможності сільського господарства України на світовому ринку та апробації методики було обчислено, для прикладу, індекс конкурентоспроможності сільського господарства Росії. Обгрунтовано, що поширення практики таких міжнародних порівнянь у перспективі дозволить визначати, які саме особливості функціонування вітчизняного сільського господарства забезпечують йому конкурентні переваги на міжнародних ринках та в якій мірі ці переваги доцільно посилювати.

N. Patyka

ASSESSMENT OF THE UKRAINE'S AGRICULTURE COMPETITIVENESS TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN ECONOMIC FACTORS

Summary

In the article the competitiveness of Ukraine's agriculture according to the author's methodology was assessed. These methodological approaches involve the calculation of the integrated index based on the generalization of six partial indices: the level of economic development of agriculture, the efficiency of production management, profitability, financial stability and solvency, business activity in the industry, the sales management efficiency and promotion goods on the market, the industry's participation in foreign economic activity.
The obtained results indicate that the positive dynamics of the integrated competitiveness index were primarily determined by the indices of profitability, financial stability and solvency of agriculture. A restraining factor was the low rates of domestic agriculture' participation in foreign economic activity, namely, the growth of imports and insignificant volumes of foreign investment.
For the purpose of comparative assessment of Ukraine's agricultural competitiveness in the world market and testing methodology, the competitiveness index of the Russian agriculture was calculated. It is substantiated that the spread of the practice of such international comparisons in the long term will allow to determine which features of the domestic agriculture' functioning provide the competitive advantages in international markets and to what extent these advantages should be strengthened.

№ 17 2018, стор. 18 - 25

Кількість переглядів: 1030

Відомості про авторів

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

N. Patyka

PhD (Econ.), Docent, DSc candidate at National Research Centre "Institute of Agricultural Economics"

Як цитувати статтю

Патика Н. І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників. Агросвіт. 2018. № 17. С. 18–25.

Patyka, N. (2018), “Assessment of the Ukraine's agriculture competitiveness taking into account foreign economic factors”, Agrosvit, vol. 17, pp. 18–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.