EnglishНа русском

КНИГА ПРО УКРАЇНУ З Л. КУЧМОЮ І «БЕЗ»?
В. М. Жук, Ю. О. Лупенко

В. М. Жук

академік НААН, доктор економічних наук, професор

Ю. О. Лупенко

академік НААН, доктор економічних наук, професор

КНИГА ПРО УКРАЇНУ З Л. КУЧМОЮ І «БЕЗ»?

Зневіра народу до влади – найтяжча хвороба сучасної України. Основа цієї зневіри не у психотипі наших людей, як нам хочуть пояснити. Вона полягає у невдалому управлінні, невдалій політиці, в непослідовності реформ.
Усі політичні еліти, що приходили до влади в Україні, обіцяли реформи – покращення життя, але не завжди це мало підтвердження у реальному соціально-економічному зростанні. У більшості випадків статистика та справжнє життя простих українців свідчили про занепад, а відтак і про посилення зневіри. Cьогодні зневіра посилюється намаганням чиновників отримувати високі зарплати і премії без будь-якої прив’язки до результатів їхньої роботи. Намаганням виправдовувати кризовий стан бездіяльністю попередніх влад, відсутністю або пагубністю попередніх реформ або нездатністю національної еліти їх провести без залучення іноземних фахівців. Вчені, політики, соціологи, журналісти все більше вказують на зростання недовіри не тільки до влади, а й до реформ, що особливо погано. Влада України заохочує новий вид популізму – реформаторський. Цей популізм украй небезпечний для нашої держави та її перспектив, оскільки може завести зневіру народу у «порочне коло» занепаду нації.
Однак не всі сьогодні погоджуються з невідворотністю таких тенденцій. Прикладом цього є книга академіка Павла Івановича Гайдуцького «Я завжди з Україною! Л. Кучма», яка нещодавно побачила світ1. Зазначене науково-публіцистичне видання саме про те, як вийти з «порочного кола» занепаду нації.
Ця книга про те, що Україна має глобальну перспективу, бо у нашого народу, його еліти був і є «державницький стержень», був і залишається потенціал для успішних реформ.

№ 15-16 2018, стор. 73 - 74

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет