EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА ЕФЕКТ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПАТ "МЕТАБАНК"
О. П. Зоря, В. В. Газієва

Назад

УДК: 657.1: 657.633

О. П. Зоря, В. В. Газієва

ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА ЕФЕКТ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПАТ "МЕТАБАНК"

Анотація

У статті визначено основні методологічні засади формування облікової політики як цілісної системи, яка охоплює всі аспекти облікового процесу, розглянуто основні облікові оцінки, що використовувалися під час застосування поправок та стандартів АТ "МетаБанк". Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standards Board) внесла зміни в діючі Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та випустила нові, які є дуже важливими для підприємств, зокрема, банків. Нові стандарти МСФЗ потребують, крім бухгалтерії та відповідальних за складання звітності, особливої уваги топ-менеджменту та IT, для приведення систем обліку та зберігання даних у відповідність новим стандартам, а також розуміння ефекту на фінансову позицію, прибутки, збитки та показники діяльності банківської установи.

О. Zorya, V. Gazieva

MAIN ACCOUNTING ESTIMATES AND EFFECT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES OF METABANK

Summary

The article defines the main methodological principles for the formation of accounting policies as an integral system that covers all aspects of the accounting process, examines the main accounting estimates used in applying the amendments and standards of Metаbank JSC. The International Accounting Standards Board has amended the existing International Financial Reporting Standards (IFRS) and has issued new ones that are very important for enterprises, in particular banks. New IFRS standards require, in addition to accounting and reporting responsibilities, special attention to top management and IT, to bring accounting and storage systems in line with new standards, as well as understanding the effect on the financial position, gains and losses, and performance indicators of the banking institution , in general.

№ 15-16 2018, стор. 56 - 61

Кількість переглядів: 1223

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет

О. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University


В. В. Газієва

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

V. Gazieva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Газієва В. В. Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці пат "метабанк". Агросвіт. 2018. № 15-16. С. 56–61.

Zorya, О. and Gazieva, V. (2018), “Main accounting estimates and effect of changes in accounting policies of metabank”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 56–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.