EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н. І. Патика

Назад

УДК: 339.137.2:631.15

Н. І. Патика

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України. Зокрема розроблено алгоритм та інструментарій оцінювання, що включає розрахунок інтегрованого індексу конкурентоспроможності сільського господарства на основі узагальнення шести часткових індексів: рівня економічного розвитку галузі, ефективності управління виробничим процесом, прибутковості, фінансової стійкості та платоспроможності, ділової активності в галузі, ефективності управління збутом та просування товару на ринку, участі в зовнішньоекономічній діяльності. Універсальність побудови інтегрованого індексу конкурентоспроможності дозволяє здійснювати порівняльну оцінку рівня конкурентоспроможності галузей в середині національної економіки та визначати, в якій мірі окремі з них спроможні стати локомотивом української економіки на міжнародних ринках. Це створює можливості розробки ефективної економічної політики щодо підтримки найбільш конкурентоспроможних галузей на основі раціонального розподілу державних коштів, а також сформувати довгострокову конкурентну політику держави на галузевому рівні.

N. Patyka

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S AGRICULTURE

Summary

In the article methodological approaches to assessing the competitiveness of Ukraine's agriculture have been substantiated. In particular, an algorithm and the instrument for assessing competitiveness have been developed, that includes the calculation of an integrated index based on the generalization of six individual indices: the level of economic development of agriculture, the efficiency of production management, profitability, financial stability and solvency, business activity in the industry, the effectiveness of sales management and promotion of goods in the markets , the industry's participation in foreign economic activity. The versatility of the integrated index of competitiveness' calculation allows to make a comparative assessment of the level of industries' competitiveness within the national economy and to determine to what extent some of them are capable of becoming the locomotive of the Ukrainian economy in international markets. These creates the possibility of developing an effective economic policy to support the most competitive sectors of the national economy on the basis of rational distribution of public funds, and also to form a long-term competitive policy of the state at the sectoral level.

№ 15-16 2018, стор. 25 - 31

Кількість переглядів: 1112

Відомості про авторів

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

N. Patyka

PhD (Econ.), Docent, DSc candidate at National Research Centre "Institute of Agricultural Economics"

Як цитувати статтю

Патика Н. І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України. Агросвіт. 2018. № 15-16. С. 25–31.

Patyka, N. (2018), “Methodical approaches to assessing the competitiveness of Ukraine's agriculture”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 25–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.