EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.3:338.49

Р. В. Тульчинський

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано законодавчі акти, спрямовані на практичну реалізацію реформування владної системи управління у напрямі її децентралізації. Встановлено, що до законодавчих актів відносно децентралізації віднесено створення Центрального офісу та регіональних Центрів розвитку місцевого самоврядування відповідно до розпочатої в Україні "Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою"", яка передбачає впровадження заходів щодо реформ децентралізації та регіональної політики з метою посилення горизонтальної й вертикальної координації всіх рівнів управління та посилення можливостей суб'єктів економіки на місцевому, регіональному та національному рівнях.
Досліджено дані моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, проведеного Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Встановлено, що за 2015—2018 рр. реформа щодо децентралізації найбільш активно здійснюється у західних регіонах, де було утворено найбільшу кількість об'єднаних територіальних громад. Проведений аналіз показників щодо утворення об'єднаних територіальних громад засвідчує, що в Україні відбувається просування реформ стосовно децентралізації та становлення нового регіоналізму в цілому, але при цьому отримані показники не відповідають плановим показникам Уряду.

R. Tulchinskiy

LEGISLATIVE SUPPLY OF POWER DECENTRALIZATION IN THE CONDITIONS OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the legislative acts aimed at the reformation practical implementation of the power management system in the direction of its decentralization. It is determinated that the legislation on decentralization includes the creation of the Central office and regional Development Centers of local self-government in accordance with the "Ukraine-wide Program for empowerment at local level, accountability and development "U-LEAD with Europe"" launched in Ukraine", which provides for the implementation of measures for decentralization and regional policy reforms with the aim of strengthening the horizontal and vertical coordination of all governance levels and strengthening the capacity of economic actors at the local, regional and national levels.
The data of the power decentralization process monitoring and the reform of local self-government, conducted by the Ministry of regional development, construction and housing and communal services of Ukraine were studied. It is determinated, that decentralization reform is most actively implemented in the western regions for the 2015—2018 years, where the largest number of united territorial communities was formed. The analysis of indicators for the formation of united territorial communities testifies that reforms in decentralization and a new regionalism formation in general are taking place in Ukraine, but the indicators are not consistent with the Government's planned indicators.

№ , стор.

Кількість переглядів: 412

Відомості про авторів

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

Як цитувати статтю

Тульчинський Р. В. Законодавче забезпечення децентралізації влади в умовах становлення нового регіоналізму в Україні. Агросвіт. 2018. № 14. С. 49–53.

Tulchinskiy, R. (2018), “Legislative supply of power decentralization in the conditions of new regionalism formation in Ukraine”, Agrosvit, vol. 14, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.