EnglishНа русском

MARKETING PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES
O. Poltavska

УДК: 640.43

O. Poltavska

Ph.D. of Kiev National University of Trade and Economics, Kyiv

MARKETING PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES

О. В. Полтавська

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

The author finds that the stability of the enterprises of the restaurant industry in Ukraine is complicated by the variability and uncertainty of the marketing environment. A prerequisite for marketing planning is strategic analysis, in which the political, economic, social and technical factors were assessed. The article reveals that all factors have a relatively similar level of influence on the activities of restaurant enterprises, but the most important were political, legal and social factors. It is substantiated that significant constraints on the development of the market of restaurant services and restaurants are grounded in the poor quality of life of the population of Ukraine, limited solvent demand due to the low level of income of the population, as a result of which there is a small share of expenses for restaurant services in the structure of consumer expenditures. It is proved that possibilities of development of enterprises of restaurant economy are caused by positive dynamics of market development, presence of considerable unrealized potential of restaurant services market.

Автором встановлено, що стабільність діяльності ресторанного бізнесу в Україні ускладнюється мінливістю економічної та соціальної ситуації, що безпосередньо впливає на маркетингове середовище підприємств. Запорукою ефективного формування маркетингового плану виступає стратегічний аналіз, що враховує оцінку соціально-політичних, правових, економічних й технічних факторів. Доведено, що такі фактори чинять вплив приблизно однакового ступеня на функціонування суб'єктів ресторанного господарства. Разом із тим, найчастіше суб'єкти господарювання відчувають вплив саме правових, політичних й соціальних факторів. Обгрунтовано, що суттєвими стримуючими факторами розвитку ресторанного бізнесу є високий рівень соціального напруження в Україні, обмежений сукупний попит через низький рівень фінансових можливостей населення, внаслідок чого має місце незначна частка витрат на ресторанні послуги у загальній структурі споживчих витрат. Визначено, що можливості сталого розвитку ресторанного бізнесу обумовлені позитивними зрушеннями економіки держави, наявністю значного стратегічного потенціалу ринку ресторанних послуг.

№ 14 2018, стор. 37 - 42

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет