EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

MARKETING PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES
O. Poltavska

Назад

УДК: 640.43

O. Poltavska

MARKETING PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES

Summary

The author finds that the stability of the enterprises of the restaurant industry in Ukraine is complicated by the variability and uncertainty of the marketing environment. A prerequisite for marketing planning is strategic analysis, in which the political, economic, social and technical factors were assessed. The article reveals that all factors have a relatively similar level of influence on the activities of restaurant enterprises, but the most important were political, legal and social factors. It is substantiated that significant constraints on the development of the market of restaurant services and restaurants are grounded in the poor quality of life of the population of Ukraine, limited solvent demand due to the low level of income of the population, as a result of which there is a small share of expenses for restaurant services in the structure of consumer expenditures. It is proved that possibilities of development of enterprises of restaurant economy are caused by positive dynamics of market development, presence of considerable unrealized potential of restaurant services market.

О. В. Полтавська

МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Автором встановлено, що стабільність діяльності ресторанного бізнесу в Україні ускладнюється мінливістю економічної та соціальної ситуації, що безпосередньо впливає на маркетингове середовище підприємств. Запорукою ефективного формування маркетингового плану виступає стратегічний аналіз, що враховує оцінку соціально-політичних, правових, економічних й технічних факторів. Доведено, що такі фактори чинять вплив приблизно однакового ступеня на функціонування суб'єктів ресторанного господарства. Разом із тим, найчастіше суб'єкти господарювання відчувають вплив саме правових, політичних й соціальних факторів. Обгрунтовано, що суттєвими стримуючими факторами розвитку ресторанного бізнесу є високий рівень соціального напруження в Україні, обмежений сукупний попит через низький рівень фінансових можливостей населення, внаслідок чого має місце незначна частка витрат на ресторанні послуги у загальній структурі споживчих витрат. Визначено, що можливості сталого розвитку ресторанного бізнесу обумовлені позитивними зрушеннями економіки держави, наявністю значного стратегічного потенціалу ринку ресторанних послуг.

№ 14 2018, стор. 37 - 42

Кількість переглядів: 1096

Відомості про авторів

O. Poltavska

Ph.D. of Kiev National University of Trade and Economics, Kyiv

О. В. Полтавська

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

Як цитувати статтю

Полтавська, О. В. (2018), “Marketing prerequisites for the development of restaurant enterprises”, Agrosvit, vol. 14, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.