EnglishНа русском

Назад

УДК: 187.564.34

T. Busarieva

THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW SECTOR IN THE "NEW ECONOMY"

Summary

The shadow economy is an extremely topical and painful issue for the world economy as a whole and for the Ukrainian economy in particular. A significant obstacle to the sustainable development of the economy is due to the spread of the shadow economy in the countries of the world. The functioning of the shadow economy leads to a significant reduction in the revenue structure of the budget portion of tax revenues, which jeopardizes the implementation of important state programs. Therefore, the most promising direction of income expansion is to attract shadow turnovers into the legal business. That's why the purpose of the article is the analyzes of the reasons of the growing level of shadow economy of the countries of the world and detailed characteristic of the level of shadow economy of the USA, EU and Asian countries. The task is to come up with the place of the national tax system in the questions of the regulation of the shadow economy.

Т. Г. Бусарєва

РОЗВИТОК ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Тіньова економіка є надзвичайно актуальною і болісною проблемою для світової економіки в цілому та для української економіки зокрема. Значна перешкода для сталого розвитку економіки пов'язана з поширенням тіньової економіки в країнах світу. Функціонування тіньової економіки веде до суттєвого зменшення структури надходжень до бюджетної частини податкових надходжень, що ставить під загрозу реалізацію важливих державних програм. Тому найбільш перспективним напрямом розширення доходів є залучення тіньових оборотів до юридичного бізнесу. Саме тому метою статті є аналіз причин зростаючого рівня тіньової економіки країн світу та детальна характеристика рівня тіньової економіки США, країн ЄС та країн Азії. Завдання полягає у висвітленні місця національної податкової системи у питаннях регулювання тіньової економіки.

№ , стор.

Кількість переглядів: 494

Відомості про авторів

T. Busarieva

PhD, associate professor of the department of international economics of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ

Як цитувати статтю

Бусарєва, Т. Г. (2018), “The development of the shadow sector in the "new economy"”, Agrosvit, vol. 14, pp. 27–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.