EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
О. М. Олексієвець

Назад

УДК: 630:338.48

О. М. Олексієвець

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті розкривається вплив диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів на соціально-економічний розвиток сільських територій у багатолісних районах. Проаналізовано існуючі ресурсні обмеження, пов'язані з невисокою часткою стиглих насаджень у віковій структурі лісового фонду, які зумовлюють необхідність диверсифікації виробничої програми державних лісогосподарських підприємств. Обгрунтовано магістральні напрями диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів із врахуванням вимог децентралізації та зміцнення господарської самодостатності сільських територіальних громад.

O. Oleksiievets

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS' ACTIVITIES AS A PRIORITY AREA OF RURAL AREAS DEVELOPMENT: ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS

Summary

The article reveals the influence of the diversification of permanent forest users' activities on the socio-economic development of rural areas in heavily forested areas. The existing resource constraints associated with a low proportion of ripe stands in the age-class composition of the forest fund have been analysed, which necessitates diversification of the production program of state forest enterprises. The main directions of diversification of permanent forest users' activities with the consideration of requirements of decentralization and strengthening of economic self-sufficiency of rural communities have been substantiated.

№ 13 2018, стор. 35 - 41

Кількість переглядів: 1026

Відомості про авторів

О. М. Олексієвець

директор, ДП "Березнівське лісове господарство"

O. Oleksiievets

director, State-owned administrative forestry enterprise "Bereznivske lisove hospodarstvo"

Як цитувати статтю

Олексієвець О. М. Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як пріоритетний напрям розвитку сільських територій: еколого-економічні аспекти. Агросвіт. 2018. № 13. С. 35–41.

Oleksiievets, O. (2018), “Diversification of permanent forest users' activities as a priority area of rural areas development: ecological and economic aspects”, Agrosvit, vol. 13, pp. 35–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.