EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
О. М. Олексієвець

Назад

УДК: 630:651.7

О. М. Олексієвець

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

У статті виявлено особливості диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів, виходячи з територіальних відмінностей рівня забезпеченості лісосировинними ресурсами та техніко-технологічного рівня лісозаготівель і лісопереробки. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва лісопродукції та її переробки на власних цехах лісогосподарських підприємств у 2013—2016 роках у розрізі обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Запропоновано диференційований підхід до вибору пріоритетів диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів різних природнокліматичних зон.

O. Oleksiievets

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS' ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF ECOLOGIZATION OF FORESTRY PRODUCTION: REGIONAL PECULIARITIES

Summary

The article reveals the peculiarities of the diversification of permanent forest users' activities based on the territorial differences between the level of availability of forest resources and the technical and technological level of logging and timber processing. The dynamics of production volumes of wood products and their processing at own workshops of forest enterprises in 2013—2016 in the context of regional departments of forestry and hunting economy have been analysed. A differentiated approach to the selection of priorities for the diversification of the activities of permanent forest users of various natural climatic zones has been proposed.

№ 12 2018, стор. 67 - 75

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

О. М. Олексієвець

директор, ДП "Березнівське лісове господарство"

O. Oleksiievets

director, State-owned administrative forestry enterprise "Bereznivske lisove hospodarstvo"

Як цитувати статтю

Олексієвець О. М. Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів у контексті екологізації лісогосподарського виробництва: регіональні особливості. Агросвіт. 2018. № 12. С. 67–75.

Oleksiievets, O. (2018), “Diversification of permanent forest users' activities in the context of ecologization of forestry production: regional peculiarities”, Agrosvit, vol. 12, pp. 67–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.