EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ "ВЕЛИКИХ" ДАНИХ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ "РОЗУМНОГО" СТАЛОГО МІСТА
О. С. Корепанов

Назад

УДК: 311.22:[316.32:004.73]

О. С. Корепанов

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ "ВЕЛИКИХ" ДАНИХ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ "РОЗУМНОГО" СТАЛОГО МІСТА

Анотація

Статтю присвячено вивченню перспектив використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку в інформаційній моделі "розумного" сталого міста.
У статті представлені деякі існуючі докази важливої ролі "великих" даних операторів мобільного зв'язку у досягненні цілей розвитку в різних сферах політики, включаючи сталий соціально-економічний розвиток та управління надзвичайними ситуаціями (нещасними випадками). Наведені приклади використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку для аналізу соціально-економічного розвитку та управління надзвичайними ситуаціями.
За результатами проведеного дослідження встановлено подібності та відмінності в інформації, яку виробляють оператори мобільних мереж, на відміну від операторів фіксованого зв'язку та Інтернет-провайдерів, і представлені деякі додаткові дані, зокрема про місцезнаходження та мобільність, що створюють мобільні мережі та послуги. Визначено напрями статистичного аналізу профілю клієнтів, на основі "великих" даних операторів мобільного зв'язку.

O. Korepanov

PROSPECTS OF USING "BIG" DATA OF MOBILE OPERATORS IN THE INFORMATION MODEL OF "SMART" SUSTAINABLE CITY

Summary

The article is devoted to studying the prospects of using "big" data of mobile communication operators in the information model of "smart" sustainable city.
The article presents some of the existing evidence of the important role of "big" data of mobile operators in achieving development goals in various policy areas, including sustainable socio-economic development and emergency management (accident). Examples are given of the use of "big" data from mobile operators to analyze socio-economic development and emergency management.
According to the results of the survey, similarities and differences in the information produced by mobile network operators, unlike fixed-line operators and ISPs, are established, and some additional data, including location and mobility, that create mobile networks and services are presented. The directions of statistical analysis of the profile of clients are determined on the basis of "big" data of mobile operators.

№ 12 2018, стор. 56 - 61

Кількість переглядів: 71

Відомості про авторів

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Корепанов О. С. Перспективи використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку в інформаційній моделі "розумного" сталого міста. Агросвіт. 2018. № 12. С. 56–61.

Korepanov, O. (2018), “Prospects of using "big" data of mobile operators in the information model of "smart" sustainable city”, Agrosvit, vol. 12, pp. 56–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.