EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н. І. Кравчук, В. М. Ходаківський, М. А. Місевич

Назад

УДК: 338.322:631.147

Н. І. Кравчук, В. М. Ходаківський, М. А. Місевич

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано та проведено аналіз концептуальних основ та існуючих перспектив щодо можливостей біоенергетичного забезпечення в контексті економічного розвитку сільськогосподарських підприємств України загалом та Житомирської області зокрема. Обгрунтовано доцільність та необхідність розвитку біоенергетичного виробництва сільськогосподарської продукції як інноваційного та високорентабельного напряму аграрного бізнесу. Проведено аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів господарювання сільськогосподарських підприємств на перспективи альтернативного біоенергетичного забезпечення регіону. Виділено стратегічні напрями поліпшення біоенергетичної системи виробництва та реалізації продукції, а також факторів, котрі її обмежують. Вказано на необхідність докорінної перебудови існуючої системи біоенергетичного забезпечення країни в контексті розробки та залучення ефективних державних та регіональних програм. Окреслено перспективи розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах та умови їх досягнення.

N. Kravchuk, V. Khodakyvskyy, M. Mysevych

ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF BIOENERGY ALTERNATIVES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

Summary

The article substantiates and analyzes conceptual foundations and practical recommendations concerning the current state of investment attractiveness of organic production in agricultural enterprises of Ukraine. The expediency and necessity of the development of organic production of agricultural products as an innovative and highly profitable direction of agrarian business is substantiated. The analysis of influence of external and internal factors of management of agricultural enterprises on the prospects of alternative investment support of organic production is carried out. The strategic directions of improvement of the investment climate of the system of production and sale of organic products and the factors that limit it are highlighted. The necessity of radical restructuring of the existing system of investment support for the production of organic products in the context of development and attraction of effective state and regional programs is indicated. The prospects for the development of organic products in agricultural enterprises and the conditions for their achievement are outlined.

№ 12 2018, стор. 20 - 26

Кількість переглядів: 892

Відомості про авторів

Н. І. Кравчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

N. Kravchuk

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr


В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr


М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Кравчук Н. І., Ходаківський В. М., Місевич М. А. Забезпечення економічного розвитку в контексті біоенергетичних альтернатив сільськогосподарських підприємств житомирської області . Агросвіт. 2018. № 12. С. 20–26.

Kravchuk, N., Khodakyvskyy, V. and Mysevych, M. (2018), “Ensuring economic development in the context of bioenergy alternatives for agricultural enterprises in zhytomyr region”, Agrosvit, vol. 12, pp. 20–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.