EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ПІРАМІДИ ЕФЕКТИВНОСТІ
В. П. Голівер

Назад

УДК: 65.011.46

В. П. Голівер

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ПІРАМІДИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

У статті наголошено, що існуючі на сьогодні методики оцінки ефективності управління можуть бути використані для оцінки ефективності діяльності виконавчого органу. Формування методики кількісної оцінки ефективності діяльності виконавчого органу здійснено з використанням піраміди ефективності К. МакНейра (C.J. McNair), Р. Ланча (Richard L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross), основною концепцією якої є зв'язок клієнтоорієнтованої корпоративної стратегії з фінансовими показниками, доповненими декількома ключовими операційними показниками. Удосконалено піраміду ефективності К. МакНейра (C.J. McNair), Р. Ланча (Richard L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross). Виділено операційний, загально-економічний та ринково-фінансовий рівні піраміди. Обгрунтовано набір показників для кожного рівня піраміди. Розроблено моделі оцінки ефективності на кожному рівні піраміди. Ці моделі інтегровано у загальний показник ефективності. Розроблено шкалу інтерпретації результатів оцінки у часі і просторі.

V. Holiver

QUANTITATIVE EVALUATION OF THE EXECUTIVE BODY ACTIVITY EFFICIENCY USING EFFICIENCY PYRAMID CONCEPT

Summary

The article emphasizes that the existing methods of management effectiveness assessing can be used to assess the effectiveness of the executive body. Formation of the method of the efficiency executive body quantitative evaluation was carried out using the performance pyramid by C.J. McNair, Richard L. Lunch and Kelvin F. Cross, a client-oriented corporate strategy with financial indicators, complemented by several key operating indicators. Improved performance pyramid by C.J. McNair, Richard L. Lunch and Kelvin F. Cross. Allocated operational, general economic and market-financial levels of the pyramid. The set of indicators for each level of the pyramid is substantiated. Models of efficiency estimation at each level of the pyramid are developed. These models are integrated into the overall performance metric. The scale of evaluation results interpretation in time and space is developed.

№ 11 2018, стор. 60 - 67

Кількість переглядів: 1021

Відомості про авторів

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

Як цитувати статтю

Голівер В. П. Кількісна оцінка ефективності діяльності виконавчого органу з використанням концепції піраміди ефективності. Агросвіт. 2018. № 11. С. 60–67.

Holiver, V. (2018), “Quantitative evaluation of the executive body activity efficiency using efficiency pyramid concept”, Agrosvit, vol. 11, pp. 60–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.