EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ В УКРАЇНІ
А. С. Бойко

Назад

УДК: 336.7

А. С. Бойко

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто фактори, що впливають на сформовану структуру банківської системи України, наведено рейтинг банків за розміром активів, що дозволяє оцінити розвиток банківського сектора, особливості розвитку банківської системи на сучасному етапі. Пропонується авторське бачення на класифікацію чинників впливу. Дано пропозиції щодо мінімізації впливу факторів на банківську систему, спрямованих на підтримку стійкого стану вітчизняних фінансово-кредитних установ та своєчасну нейтралізацію дестабілізуючих процесів.

A. Boyko

FACTORS OF INFLUENCING ON BANKING LIQUIDITY IN UKRAINE

Summary

The article deals with factors influencing the current structure of the banking system of Ukraine, provides rating of banks by the size of assets, which allows to assess the development of the banking sector, especially the development of the banking system at the present stage. The author's vision for the classification of factors of influence is proposed. The proposals on minimizing the influence of factors on the banking system aimed at maintaining a stable state of domestic financial and credit institutions and timely neutralization of destabilizing processes are given.

№ 11 2018, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 1192

Відомості про авторів

А. С. Бойко

аспірантка, Університет державної фіскальної служби України, м. Київ

A. Boyko

рostgraduate student, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Бойко А. С. Фактори впливу на забезпечення банківської ліквідності в Україні. Агросвіт. 2018. № 11. С. 43–47.

Boyko, A. (2018), “Factors of influencing on banking liquidity in Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.