EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
І. О. Кугук

Назад

УДК: 005.93

І. О. Кугук

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Стаття присвячена теоретичним аспектам виробничо-господарської діяльності підприємства" та управління виробничо-господарською діяльністю підприємства: визначені поняття, проаналізовані праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Запропонована піраміда управління виробничо-господарської діяльності як ієрархія рівнів управління промисловим підприємством. Розглянуто рівні піраміди: управління структурою підприємства, загальне управління та конкретні області управління.

The article is devoted tо the theoretical aspects оf productional-economical activity of industrial enterprise and its management process: definition, works of economists were analyzed. The Pyramid of productional-economical activity management as hierarchy of enterprise management levels was proposed. The Pyramid levels were identified: enterprise structure management, general management and particular areas of management.

№ 3 2010, стор. 29 - 32

Кількість переглядів: 1131

Відомості про авторів

І. О. Кугук

аспірант, Сумський державний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.