EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
І. О. Сєвідова

Назад

УДК: 338.43

І. О. Сєвідова

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Анотація

У статті обгрунтовано особливості ринку овочевої продукції в Україні та світі. З'ясовано, що процес економічної діяльності аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції є складним процесом і об'єктивно вимагає більш активної участі держави. Встановлені факти, що для забезпечення паритету цін та надання можливості аграрним підприємствам вирішувати проблему вибору стратегії дій потрібна організація інтеграційних структур не тільки на рівні району, області та регіону, а й на загальнодержавному рівні. Визначено напрям підтримки аграрних підприємств державою.

I. Sievidova

ANALYSIS OF THE STATE OF THE VEGETABLE MARKET IN UKRAINE AND IN THE WORLD

Summary

In the article the features of the market of vegetable production in Ukraine and the world are proved. It is established that the process of economic activity of agrarian enterprises in the wholesale market of vegetable products is a complex process and objectively requires more active participation of the state. Facts have been established that, in order to ensure parity of prices and provide opportunities for agrarian enterprises to solve the problem of choosing an action strategy, it is necessary to organize integration structures not only at the level of the district, region and region, but also at the national level. The directions of support for agrarian enterprises by the state have been determined.

№ 11 2018, стор. 12 - 16

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

I. Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Сєвідова І. О. Аналіз стану ринку овочевої продукції в Україні та світі . Агросвіт. 2018. № 11. С. 12–16.

Sievidova, I. (2018), “Analysis of the state of the vegetable market in Ukraine and in the world”, Agrosvit, vol. 11, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.