EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
С. П. Ігнацевич

Назад

УДК: 332.3:504.054

С. П. Ігнацевич

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

Анотація

Сучасний еколого-економічний механізм регулювання рівня забруднення грунтів потребує удосконалення, оскільки попри наявність штрафних санкцій за порушення екологічних нормативів та методів економічного стимулювання суб'єктів господарювання, стан земельних ресурсів сільськогосподарського призначення на території України продовжує погіршуватись.
Відповідальність за стан та належне використання землі покладено на власника, водночас як реальний вплив на землю здійснює землекористувач, що зумовлює потребу власника бути застрахованим від того, що його засоби праці використовуватимуться неналежним чином.
У статті запропоновано застосування системи страхування екологічних ризиків для забезпечення фінансування землеохоронних заходів. Наведено переваги такої системи у порівнянні з сучасними заходами економічного стимулювання, сформовано модель функціонування інструменту страхування екологічних ризиків та наведено алгоритм запровадження такої системи в господарську діяльність вітчизняних підприємств.
Система страхування екологічних ризиків дасть змогу вирішити низку нагальних питань, пов'язаних з пошуком джерел фінансування реалізації землеохоронних заходів, забезпеченню виконання принципів землекористування та забезпечення сталого розвитку сільськогосподарської галузі.

S. Ignatsevich

FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT OF LAND PROTECTION MEASURES IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL RISKS INSURANCE

Summary

The modern ecological and economic mechanism of soil contamination regulation needs to be improved, because the penalties for violating environmental norms and methods of economic stimulation are not quite effective, and the state of land resources in Ukraine continues to deteriorate.
The responsibility for the land state and proper use of land resources remains with the owner, while the land users made the real impact on the land. It determines the need for the owner to insure their responsibility from improperly land use.
The article proposes the application of environmental risks insurance system to ensure the financing of land protection measures. Defined the advantages of this system in comparison with modern measures of economic stimulation, described the model of the functioning of environmental risks insurance system and algorithm of introduction of this system into the economic activity of domestic enterprises.
The environmental risks insurance system enable to solve urgent issues related to the search for sources of land protection measures financing, ensuring the implementation of land use principles and ensuring the sustainable development of the agricultural sector.

№ 10 2018, стор. 49 - 53

Кількість переглядів: 1137

Відомості про авторів

С. П. Ігнацевич

аспірант, науковий співробітник, Інститут агроекології та природокористування НААН

S. Ignatsevich

Postgraduate Student, Research Officer, Institute of Agroecology and environmental management NAAS

Як цитувати статтю

Ігнацевич С. П. Фінансово-економічне забезпечення землеохоронних заходів у системі страхування екологічних ризиків. Агросвіт. 2018. № 10. С. 49–53.

Ignatsevich, S. (2018), “Financial and economic support of land protection measures in the system of environmental risks insurance”, Agrosvit, vol. 10, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.