EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ ФІСКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ З МЕТОЮ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ
П. П. Пірникоза

Назад

УДК: 336.1

П. П. Пірникоза

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ ФІСКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ З МЕТОЮ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню зарубіжного досвіду використання фіскальних заходів з метою детінізації економіки. Перевага надавалась практиці країн, що розвиваються, схожих за економічними чи політичними параметрами з Україною. Проаналізовано напрям податкової політики в таких країнах, як Польща, Грузія та Словаччина та її вплив на розміри тіньового сектору. Розглянуто потенційні економічні ефекти від запровадження податкової амністії. Доведено необхідність розробки в Україні стратегічного документу щодо боротьби з тіньовою економікою, як це здійснюється у деяких із досліджуваних країн.

P. Pirnykoza

ADAPTATION OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF USING FISCAL MEASURES IN ORDER TO REDUCE THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINIAN ECONOMIC REALITIES

Summary

The article is devoted to the study of foreign experience in the use of fiscal measures with the purpose of economy unshadowing. The practice of developing countries, similar in economic or political terms to Ukraine, has been favored. It was analyzed the direction of tax policy in countries such as Poland, Georgia and Slovakia and its impact on the size of the shadow economy. The potential economic effects of introducing a tax amnesty are considered. It was proved the necessity of developing a strategic document on combating the shadow economy in Ukraine, as is the case in some of the studied countries.

№ 10 2018, стор. 39 - 48

Кількість переглядів: 1104

Відомості про авторів

П. П. Пірникоза

аспірант кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

P. Pirnykoza

PhD student of taxation and fiscal policy department, Ternopil national economic University

Як цитувати статтю

Пірникоза П. П. Адаптація зарубіжного досвіду використання заходів фіскального характеру з метою детінізації економіки у вітчизняних економічних реаліях. Агросвіт. 2018. № 10. С. 39–48.

Pirnykoza, P. (2018), “Adaptation of the foreign experience of using fiscal measures in order to reduce the shadow economy in ukrainian economic realities”, Agrosvit, vol. 10, pp. 39–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.