EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
О. В. Анисенко, Т. І. Склярук

Назад

УДК: 332.33:349.4

О. В. Анисенко, Т. І. Склярук

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

Анотація

У статті досліджено сутність терміну консолідація земель. Обгрунтовано вузький та широкий підходи до розуміння терміну. Зосереджено увагу на консолідації земель сільськогосподарського призначення, що має вирішити проблему роздроблення земель внаслідок їх паювання. Проаналізовано законопроекти, які спрямовані на забезпечення механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення. Встановлено, що процедура консолідації не позбавлена недоліків, які суперечать Конституції України. Як висновок, зазначено, що законодавчі ініціативи мають бути спрямовані не лише на вироблення механізму консолідації, а й на інші заходи, які допоможуть уникати розроблення земель сільськогосподарського призначення.

O. Anysenko, T. Skliaruk

CONSOLIDATION OF AGRICULTURAL LAND AS A MECHANISM FOR IMPROVING LAND USE MANAGEMENT

Summary

In the article, the essence of the term "consolidation of lands" is explored. Substantiated narrow and broad approaches to understanding the term. The focus is on the consolidation of agricultural land, which has to solve the problem of fragmentation of land as a result of their subjugation. The draft laws aimed at providing a mechanism for the consolidation of agricultural lands are analyzed. It was established that the consolidation procedure is not without deficiencies, which are contrary to the Constitution of Ukraine. As a conclusion, it should be noted that legislative initiatives should be aimed not only at developing a consolidation mechanism, but also on other measures that will help to avoid the development of agricultural land.

№ 10 2018, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 1183

Відомості про авторів

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea National University


Т. І. Склярук

член школи молодого вченого кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

T. Skliaruk

member of young scientists school, chair of land resources management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Анисенко О. В., Склярук Т. І. Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням. Агросвіт. 2018. № 10. С. 27–31.

Anysenko, O. and Skliaruk, T. (2018), “Consolidation of agricultural land as a mechanism for improving land use management”, Agrosvit, vol. 10, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.