EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Січко, Н. П. Попадинець

Назад

УДК: 620.9:631.11

Т. В. Січко, Н. П. Попадинець

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано методику визначення економічної ефективності заходів енергозбереження, що поширюються на всі підприємства й організації.
У роботі розраховано економічну ефективність проведення енергозберігаючих заходів з метою вибору найкращого з декількох можливих варіантів.
Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства, яка дозволить об'єктивно та комплексно проаналізувати ефективність енергозбереження з врахуванням специфіки діяльності підприємства.

T. Sichko, N. Popadinets

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE ENERGY-SAVING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Summary

The paper considers energy saving measures at an enterprise and analyzes their efficiency. The method of determining the economic efficiency of energy saving measures, which extends to all enterprises and organizations, is described.
In this work the economic efficiency of energy saving measures is calculated in order to choose the best of several possible options.
The proposed methodology for evaluating the efficiency of the mechanism of energy conservation of the enterprise, will allow to objectively and comprehensively analyze the efficiency of energy saving, taking into account the specifics of the enterprise.

№ 9 2018, стор. 52 - 59

Кількість переглядів: 1006

Відомості про авторів

Т. В. Січко

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Sichko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya


Н. П. Попадинець

студент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Popadinets

student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Січко Т. В., Попадинець Н. П. Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства. Агросвіт. 2018. № 9. С. 52–59.

Sichko, T. and Popadinets, N. (2018), “Estimation of efficiency of the energy-saving system of the enterprise”, Agrosvit, vol. 9, pp. 52–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.