EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
І. В. Новицький

Назад

УДК: 338.43:633.1

І. В. Новицький

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку зернової галузі у межах основних її виробників та, зокрема, у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Оцінено регулюючі чинники формування якісних показників виробництва зерна, серед яких виділено запровадження прогресивних технологій й оновлення та оптимізацію складу машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств. Досліджено вплив на обсяг виробництва зернової продукції та її асортимент стану та розвитку ринку основних її видів та продуктів харчування. Зроблено висновки щодо необхідності забезпечення планомірної реалізації науково обгрунтованої інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку усіх галузей та підсистем зернопродуктового підкомплексу, виведення на новий рівень інтеграційних взаємодій між ними з врахуванням регіональних особливостей.

I. Novytskyi

ANALYTICAL EVALUATION OF POTENTIAL OPPORTUNITIES FOR THE IMPROVING COMPETITIVENESS AND INTEGRATION ACTIVITY OF ENTERPRISES BELONGING TO THE GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX

Summary

The article presents the analysis of a current state and development trends of grain production industry within its main producers and agrarian enterprises of Cherkassy region in particular. Regulating factors for the formation of quality indexes of grain production were evaluated, among which introduction of progressive technologies, renovation and optimization of machine and tractor fleet were singled out. The influence on the production volumes of grain products and its product range, the state and development of the market of its main types and foodstuffs have been studied. It is concluded that it is necessary to provide systematic implementation of science-based, innovation-investment strategy of sustainable development of all branches and subsystems of grain product subcomplex, to take integration cooperation among them to a new level, taking into account regional peculiarities.

№ 9 2018, стор. 45 - 51

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

І. В. Новицький

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

I. Novytskyi

postgraduate student, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Новицький І. В. Аналітична оцінка потенційних можливостей зростання конкурентоспроможності та інтеграційної активності підприємств зернопродуктового підкомплексу. Агросвіт. 2018. № 9. С. 45–51.

Novytskyi, I. (2018), “Analytical evaluation of potential opportunities for the improving competitiveness and integration activity of enterprises belonging to the grain products subcomplex”, Agrosvit, vol. 9, pp. 45–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.