EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Я. А. Нестерчук

Назад

УДК: 33.011:[631.1.016-027.252+631.14.634]

Я. А. Нестерчук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств. Розглянуто наукові підходи до тлумачення сутності механізму стійкості та забезпечення ефективності сільськогосподарського підприємства, розуміючи при цьому сукупність засобів злагодженого функціонування підсистем і функцій підприємства, що у певних параметрах сприяє досягненню цілей його діяльності в умовах змінного зовнішнього та внутрішнього середовища. Уточнено перелік функціональних складових механізму стійкого розвитку відповідно до етапів життєвого циклу підприємства.
Розроблено систему механізму стійкого розвитку та алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку садівничих підприємств. Запропоновано авторське визначення механізму стійкого розвитку садівничих підприємств, що враховує діалектичний зв'язок між механізмом та процесом через систему управління як консолідованої сукупності ресурсів стійкого розвитку та способів їх поєднання.

Ya. Nesterchuk

CONCEPTUAL PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF THE MECHANISM OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article presents the analysis of conceptual principles for the formation of the mechanism of a sustainable development of horticultural enterprises. The author examines scientific approaches to the interpretation of the essence of the mechanism for sustainability and providing efficiency of an agricultural enterprise, understanding it as a set of means of a well-organized functioning of subsystems and functions of an enterprise, which under certain parameters contributes to the achieving the objectives of its performance in the conditions of external and internal environment. The list of functional elements of the mechanism for a sustainable development was specified according to the stages of enterprise life cycle.
The system of the mechanism for a sustainable development has been developed as well as algorithm for implementation of the mechanism for a sustainable development of horticultural enterprises. The article suggests the author's definition of the mechanism for a sustainable development of horticultural enterprises, that takes into account dialectic connections between the mechanism and the process through the management system as consolidated set of resources of sustainable development and the ways of their combination.

№ 9 2018, стор. 39 - 44

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

Я. А. Нестерчук

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Ya. Nesterchuk

lecturer of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Нестерчук Я. А. Концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств. Агросвіт. 2018. № 9. С. 39–44.

Nesterchuk, Ya. (2018), “Conceptual principles for the formation of the mechanism of a sustainable development of horticultural enterprises”, Agrosvit, vol. 9, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.