EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ
Р. В. Морозов, Л. О. Бойко

Назад

УДК: 339.17:33

Р. В. Морозов, Л. О. Бойко

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні. Розглянуто роль товарної біржі як важливої складової інфраструктури аграрного ринку. Наведено основні функції товарних бірж, різноманітність яких визначає значну роль у ринковій економіці. Визначено основні напрями розвитку біржової торгівлі в Херсонській області.

R. Morozov, L. Boiko

THE ECONOMIC ROLE OF EXCHANGE TRADE AND MODERN TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT

Summary

The paper analyzes the current state of the exchange trade in Ukraine. It looks at the role of a commodity exchange as an important component of the agrarian market infrastructure. The study represents the main functions of commodity exchanges, the variety of which plays a significant role in a market economy. It determines the main tendencies of the development of the exchange trade in Kherson region.

№ 9 2018, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 869

Відомості про авторів

Р. В. Морозов

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

R. Morozov

Doctor of Economic Sciences, Professor, the Head of the Department of Management of Organizations SHEI "Kherson State Agricultural University", Kherson, Ukraine


Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

L. Boiko

PhD (Agricultural), Associate Professor SHEI "Kherson State Agricultural University", Kherson, Ukraine

Як цитувати статтю

Морозов Р. В., Бойко Л. О. Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 3–8.

Morozov, R. and Boiko, L. (2018), “The economic role of exchange trade and modern tendencies of its development”, Agrosvit, vol. 9, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.