EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ
В. В. Ліщинська

Назад

УДК: 338.45:005.332.4

В. В. Ліщинська

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ

Анотація

Статтю присвячено проблемі вибору базової конкурентної стратегії підприємства. Запропоновано та обгрунтовано методичний підхід для вибору базових конкурентних стратегій підприємств з виробництва товарів повсякденного попиту, що грунтується на поєднанні базових стратегій лідерства у витратах і диференціації продукції. Проаналізовано особливості товарів повсякденного попиту та особливості конкурентних відносин на ринку товарів з обмеженим строком споживання. Визначено показники вибору базової конкурентної стратегії підприємств з виробництва товарів повсякденного попиту. Розкрито особливості застосування конкурентних стратегій вибіркової диференціації продукції, фокусної мінімізації та оптимального співвідношення мінімізації і диференціації для підприємств з виробництва товарів повсякденного попиту.

V. Lіshchynska

FORMATION OF COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF GOODS OF EVERYDAY DEMAND

Summary

The article is devoted to the problem of choosing the basic competitive strategy of the enterprise. The methodical approach for choosing the basic competitive strategies of enterprises for the production of goods of everyday demand is proposed and substantiated, based on a combination of basic strategies of leadership in costs and product differentiation. The peculiarities of the goods of everyday demand and features of competitive relations on the market of consumer goods that are rapidly being realized are analyzed. The indicators of the choice of the basic competitive strategy of enterprises for the production of goods of daily demand are determined. The features of application of competitive strategies of selective assortment product differentiation, focal minimization, parallel application of cost minimization and differentiation and the optimal ratio of minimization and differentiation for enterprises for the production of goods of daily demand are revealed.

№ 8 2018, стор. 41 - 47

Кількість переглядів: 918

Відомості про авторів

В. В. Ліщинська

здобувач, старший викладач кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

V. Lіshchynska

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Strategy, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Ліщинська В. В. Формування конкурентної стратегії підприємств із виробництва товарів повсякденного попиту. Агросвіт. 2018. № 8. С. 41–47.

Lіshchynska, V. (2018), “Formation of competitive strategy of enterprises for the production of goods of everyday demand”, Agrosvit, vol. 8, pp. 41–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.