EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ"
Л. М. Помазан

Назад

УДК: 338.24:631

Л. М. Помазан

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ"

Анотація

У статті узагальнено підходи до визначення економічної категорії "ефективність виробництва продукції", яка є досить складною категорією, оскільки є визначальним фактором економічного і соціального розвитку суспільства на сучасному етапі розвитку економіки та має народногосподарське значення і є важливою передумовою прискорення розвитку агропромислового комплексу й подальшого підвищення результативності функціонування економіки України. Наведено наукові погляди до визначення ефективність виробництва продукції різними авторами щодо її тлумачення та запропоновано авторське визначення цього поняття. Узагальнено основні ознаки класифікації ефективності та її види відповідно до цих ознак.

L. Pomazan

THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC CATEGORY "EFFICIENCY OF PRODUCTION"

Summary

The article generalizes approaches to the definition of the economic category "efficiency of production", which is a rather complicated category, since it is a determining factor in the economic and social development of society at the current stage of economic development and has a national economic significance and is an important prerequisite for accelerating the development of the agro-industrial complex and further improving the functioning of the Ukrainian economy. The views on determining the efficiency of production by different authors in relation to its interpretation are given and the author's definition of this concept is proposed. The main features of the classification of efficiency and its types according to these features are summarized.

№ 8 2018, стор. 35 - 40

Кількість переглядів: 70

Відомості про авторів

Л. М. Помазан

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Pomazan

PhD student of the Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Помазан Л. М. Теоретичні аспекти економічної категорії "ефективність виробництва продукції" . Агросвіт. 2018. № 8. С. 35–40.

Pomazan, L. (2018), “Theoretical aspects of the economic category "efficiency of production"”, Agrosvit, vol. 8, pp. 35–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.