EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
О. В. Анисенко, О. С. Хапун

Назад

УДК: 332.77.24

О. В. Анисенко, О. С. Хапун

РОЗВИТОК МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Анотація

У статті досліджено проблеми розвитку сучасного моніторингу земель. Проаналізовано роботи відомих вчених, що зробили вагомий внесок у теоритико-методологічні аспекти розвитку моніторингу в системі управління земельними ресурсами. Обгрунтовано правову основу моніторингу земель, яка встановлює структуру, завдання і зміст моніторингу. Проаналізовано управлінську структуру, що безпосередньо займаються веденням моніторингу земель та реалізують державну політику у сфері земельних відносин та сфері охорони навколишнього природного середовища. З'ясовано чинники, через вплив яких ускладнюється розвиток моніторингу земель. Обгрунтовано сутність рівнів моніторингу земельних ресурсів. Обгрунтовано доцільність розвитку сучасних геоінформаційні технологій, які є найоптимальнішим засобом для отримання об'єктивної інформації та визначальним чинником підвищення ефективності землекористування.

O. Anysenko, O. Hapun

DEVELOPMENT OF A MONITORING SYSTEM OF LAND MANAGEMENT

Summary

The article studies the problems of development of modern land monitoring. Analyzed the work of famous scientists who have made a significant contribution to the theoretical and methodological aspects of the development of monitoring system of land administration. Justified the legal basis of land monitoring, which establishes the structure, objectives and content monitoring. Analyzed management structure, directly involved in the conduct of monitoring of lands and implement the state policy in the sphere of land relations in the sphere of environmental protection. Clarified the factors the influence of which is exacerbated by the development of land monitoring. The essence of the levels of monitoring of land resources. The expediency of the development of modern geoinformation technologies is substantiated, which are the best means to obtain objective information, and the determining factor of increase of efficiency of land use.

№ 8 2018, стор. 22 - 25

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine


О. С. Хапун

"Школа молодого вченого", Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

O. Hapun

"School of the Young Scientist", Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Анисенко О. В., Хапун О. С. Розвиток моніторингу в системі управління земельними ресурсами. Агросвіт. 2018. № 8. С. 22–25.

Anysenko, O. and Hapun, O. (2018), “Development of a monitoring system of land management”, Agrosvit, vol. 8, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.