EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗБЕРЕЖЕННІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ
Я. І. Мулик, М. В. Григораш

Назад

УДК: 657.633:3.083.8 — 049.34

Я. І. Мулик, М. В. Григораш

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗБЕРЕЖЕННІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей забезпечення режиму комерційної таємниці та суть комерційної таємниці. Розглянуто види таємної інформації та види відповідальності за неправомірне використання комерційної таємниці. Особливості віднесення інформації до комерційної таємниці. Висвітлено роль внутрішньогосподарського контролю в збереженні комерційної таємниці та позитивні моменти впливу здійснення контролю на захист підприємницької конфіденційної інформації. Розглянуто методи проведення внутрішньогосподарського контролю щодо збереження комерційної таємниці та її нерозголошення.

Yа. Mylyk, M. Grigorash

THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN PRESERVING COMMERCIAL SECRET

Summary

The article is devoted to the study of the features of securing the regime of commercial secrets and the essence of commercial secrets. The types of classified information and types of responsibility for unlawful use of commercial secrets are considered. Features of referring information to commercial secrets. The role of internal economic control in preserving commercial secrets and positive moments of the influence of control on the protection of business confidential information are highlighted. The methods of conducting of internal control, concerning the preservation of commercial secrets and their non-disclosure are considered.

№ 8 2018, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 801

Відомості про авторів

Я. І. Мулик

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

Yа. Mylyk

рh.din economics, Sen.Teacher of the Department of Auditand State Control Vinnytsia National Agrarian University


М. В. Григораш

студентка, Вінницький національний аграрний університет

M. Grigorash

a student, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Мулик Я. І., Григораш М. В. Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці. Агросвіт. 2018. № 8. С. 17–21.

Mylyk, Yа. and Grigorash, M. (2018), “The role of internal control in preserving commercial secret”, Agrosvit, vol. 8, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.