EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ
С. І. Самайчук, Д. В. Ковальов

Назад

УДК: 314:311 (477.72)

С. І. Самайчук, Д. В. Ковальов

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів у Херсонській області. За статистичними даними здійснено аналіз показників, які характеризують чисельність населення і її динаміку; розподіл населення на міське і сільське; розподіл постійного сільського населення за віковими групами; природний рух населення. Досліджено динаміку загальних коефіцієнтів народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення; коефіцієнтів народжуваності за віковими групами. Проаналізовано динаміку шлюбів і розлучень. Проведено порівняльний аналіз показників сальдо міграції в розрізі адміністративних районів. Зроблено висновки та надано пропозиції щодо покращення демографічної ситуації у регіоні.

S. Samaichuk, D. Kovalyov

STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN REGION

Summary

The article analyzes the current state and trends of the development of demographic processes in the Kherson region. Based in the statistical data, the analysis of indicators characterizing the population and its dynamics was carried out, as well as the distribution of population among urban and rural areas; distribution of the permanent rural population by age groups; natural population movement. The dynamics of the general fertility, mortality and natural increase (reduction) of the population, and fertility rates by age groups were investigated. The dynamics of marriages and divorces were analyzed. The comparative analysis of the indicators of the balance of migration in the context of administrative districts was carried out. Conclusions and proposals were made to improve the demographic situation in the region.

№ 8 2018, стор. 11 - 16

Кількість переглядів: 862

Відомості про авторів

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

S. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson


Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

D. Kovalyov

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

Як цитувати статтю

Самайчук С. І., Ковальов Д. В. Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні. Агросвіт. 2018. № 8. С. 11–16.

Samaichuk, S. and Kovalyov, D. (2018), “Statistical analysis of demographic processes in region”, Agrosvit, vol. 8, pp. 11–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.