EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТА-ВЛАСНИКА ФАКТОРУ ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО ДОБРОБУТУ
Г. В. Акулова

Назад

УДК: 339.97: 314.74

Г. В. Акулова

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТА-ВЛАСНИКА ФАКТОРУ ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО ДОБРОБУТУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню міграції економічного агенту-власника фактору виробництва з тієї юрисдикції, де він здійснює свою економічну діяльність у залежності від того, як змінюється його добробут. Для цього використовується математична модель випадкового блукання. За допомогою моделі обчислюється потенційна імовірність того, що агент взагалі покине юрисдикцію, а також час, який може знадобитися для прийняття такого рішення. При цьому розглядається кілька випадків оточуючого середовища, що можуть впливати на агента-власника фактору: середовище, що збільшує ймовірність сприятливих для агенту результатів, середовище, яке характеризується більшою ймовірністю несприятливих результатів та середовище з рівноімовірнісною появою як сприятливих, так і несприятливих для агенту умов. З розробленною моделлю проводиться серія емпіричних експериментів для спостереження розрахованих результатів.

G. Akulova

MATHEMATICAL MODEL OF MIGRATION OF THE ECONOMIC AGENT-OWNER OF THE FACTOR OF PRODUCTION WITH CONSIDERING THE LEVEL OF HIS WELFARE

Summary

The paper is dedicated to the migration of an economic agent-owner of the factor of production from the jurisdiction where he carries out his economic activity with considering of changes of his welfare. The mathematical model of the random walk was used for the purpose. The model estimates the potential probability of the agent's migrates from the jurisdiction, as well as the time it may takes him to make such a decision. There were analyzed a few cases of the environment that can affect the agent-owner of the factor: an environment that increases the likelihood of a favorable result for the agent, environment that is characterized by a higher probability of adverse results, and environment with an equally probable appearance of both favorable and unfavorable conditions for the agent. There were carried out a series of empirical experiments with the developed model to observe the estimated results.

№ 7 2018, стор. 66 - 70

Кількість переглядів: 798

Відомості про авторів

Г. В. Акулова

старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

G. Akulova

senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Акулова Г. В. Математична модель міграції економічного агента-власника фактору виробництва з урахуванням рівня його добробуту. Агросвіт. 2018. № 7. С. 66–70.

Akulova, G. (2018), “Mathematical model of migration of the economic agent-owner of the factor of production with considering the level of his welfare”, Agrosvit, vol. 7, pp. 66–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.