EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОГНОЗ ТА СТРАТЕГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Т. О. Костюк

Назад

УДК: 338.43(477)

Т. О. Костюк

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОГНОЗ ТА СТРАТЕГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

У статті аналізується рівень економічної безпеки сільського господарства, який залежить від ефективності соціальних, екологічних, економічних, правових та політичних компонентів системи управління, а також здатності витримувати ендогенні та екзогенні проблеми. Розрахунок прогнозних сценаріїв посилення економічної безпеки українського сільського господарства свідчить про низький вплив подвійного підвищення мінімальної заробітної плати на економічну безпеку сільського господарства. Водночас найбільш ймовірним є настання песимістичного сценарію, який, як очікується, призведе до того, що цінність інтегрального показника економічної безпеки сільського господарства дорівнює нулю в 2025 році.

T. Kostiuk

ECONOMIC SAFETY OF THE AGRICULTURE OF UKRAINE: FORECAST AND STRATEGIC TRENDS

Summary

The article analyzes the level of economic security of agriculture, which depends on the effectiveness of the social, ecological, economic, legal and political components of the management system, as well as the ability to withstand endogenous and exogenous challenges. The calculation of the forecast scenarios for strengthening the economic security of Ukrainian agriculture proved the low impact of the double increase of the minimum wage on the economic security of agriculture. At the same time, the most probable is the onset of a pessimistic scenario, which is expected to bring the value of the integral index of economic security of agriculture to zero in 2025.

№ 7 2018, стор. 55 - 60

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

Т. О. Костюк

асистент кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Kostiuk

Prof. assistant, Department of Labor Economics and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Костюк Т. О. Економічна безпека сільського господарства України: прогноз та стратегічні тенденції. Агросвіт. 2018. № 7. С. 55–60.

Kostiuk, T. (2018), “Economic safety of the agriculture of Ukraine: forecast and strategic trends”, Agrosvit, vol. 7, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.