EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГІС ЯК МЕТОД ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ
О. В. Анисенко

Назад

УДК: 528.44

О. В. Анисенко

ГІС ЯК МЕТОД ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

Анотація

Проаналізовано розвиток інженерно-геодезичних робіт. Розкрито поняття "геоінформаційні системи". Доведено, що найефективнішим методом вирішення завдань у будівництві та інших сферах економіки є розвиток ГІС технологій. Зроблено висновок, що ГІС технології — це новий тип інтегрованих інформаційних систем, які, з одного боку, включають методи обробки даних автоматизованих систем, що раніше існували, з іншого — мають специфіку в організації та обробці даних. Практично це визначає ГІС у будівництві як багатоцільові, багатоаспектні системи, функціональні можливості яких можуть бути задіяні на всіх стадіях життєвого циклу об'єктів нерухомості: від вибору місця для будівництва, проектування та монтажу, введення в експлуатацію та обслуговування до закриття, перепрофілювання або ліквідації. Обгрунтовано, що використання ГІС в якості основи для будівельних проектів дає додаткові можливості для проведення різного роду експертиз, автоматизованого пошуку і корекції помилок, що виникають як на етапах проектування, так і при переході з одного етапу на інший. Обгрунтовано, що використання ГІС в якості основи для будівельних проектів дає додаткові можливості для проведення різного роду експертиз, автоматизованого пошуку і корекції помилок, що виникають як на етапах проектування, так і при переході з одного етапу на інший.

O. Anysenko

GIS AS A METHOD OF ENGINEERING AND GEODETIC WORKS IN CONSTRUCTION

Summary

The development of engineering and geodetic works is analyzed. The concept of "geoinformation systems" is disclosed. It is proved that the most effective method of solving problems in construction and other spheres of economy is the development of GIS technologies. It is concluded that GIS technologies are a new type of integrated information systems, which, on the one hand, include data processing methods of many previously existing automated systems, on the other hand, have specificity in the organization and processing of data. In practice this determines GIS in construction as multi-purpose, multidimensional systems, which functionality can be involved at all stages of life cycle of real estate objects: from choice of a location for construction, design and installation, commissioning and maintenance to closing, re-profiling or liquidation. It is substantiated that the use of GIS as a basis for construction projects provides additional opportunities for conducting various examinations, automated search and correction of errors that occur at the design stage and during the transition from one stage to another.

№ 7 2018, стор. 49 - 54

Кількість переглядів: 820

Відомості про авторів

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Анисенко О. В. Гіс як метод інженерно-геодезичних робіт у будівництві. Агросвіт. 2018. № 7. С. 49–54.

Anysenko, O. (2018), “Gis as a method of engineering and geodetic works in construction”, Agrosvit, vol. 7, pp. 49–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.