EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО МІЖНАРОДНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ
С. Я. Ковальчук, А. О. Цуркан

Назад

УДК: 657:336.226.332:341.354

С. Я. Ковальчук, А. О. Цуркан

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО МІЖНАРОДНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Анотація

Стаття розкриває особливості організації та здійснення міжнародних автотранспортних перевезень, специфіку їх оподаткування та облікового відображення. Дослідження грунтується на необхідності інформаційного забезпечення управління ефективністю міжнародних перевезень та концепції загальних витрат на їх здійснення. Здійснено SWOT- аналіз залізничного та автомобільного транспорту на міжнародному ринку вантажних перевезень, виявлено існуючі недоліки та переваги; обгрунтовано стратегію розвитку автотранспортних вантажних перевезень та напрями реалізації, які відкривають можливість виходу на міжнародний ринок. Визначено перелік основних документів при міжнародному автотранспортному перевезенні вантажу, доведено необхідність удосконалення транспортної системи міжнародних вантажних перевезень задля розвитку національної економіки країни та інтеграції у світове господарство. Результати проведених досліджень узагальнено у висновках.

S. Kovalchuk, A. Tsurkan

FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION OF OPERATIONS IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT

Summary

The article reveals the peculiarities of organization and implementation of international motor transport, the specifics of their taxation and accounting reflection. The research is based on the need for information management to manage the effectiveness of international traffic and the concept of total transport costs. A SWOT analysis of rail and road transport in the international freight transportation market was conducted, shortcomings and advantages were identified. The strategy of development of motor transport freight transportation and directions of realization, which open the possibility of entering the international market, is substantiated. The list of basic documents for the international carriage of cargo is determined. The necessity of improving the transport system of international freight transport, for the sake of developing the national economy of the country and integration into the world economy has been proved. Conclusions are made regarding taking into account the peculiarities of international transportation.

№ 7 2018, стор. 31 - 36

Кількість переглядів: 799

Відомості про авторів

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницького національного аграрного університету

S. Kovalchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Economics theVinnitsa National Agrarian University


А. О. Цуркан

студентка, Вінницький національний аграрний університет

A. Tsurkan

student of the Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях. Агросвіт. 2018. № 7. С. 31–36.

Kovalchuk, S. and Tsurkan, A. (2018), “Features of accounting and taxation of operations in international road transport”, Agrosvit, vol. 7, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.