EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. К. Дьяченко, В. В. Гусак

Назад

УДК: 519.87: 631.11

Н. К. Дьяченко, В. В. Гусак

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджуються резерви раціонального використання виробничих ресурсів сільськогосподарських галузей підприємств. Встановлено, що підвищення рівня дохідності агровиробників забезпечується за рахунок оптимізації їх виробничої структури на підставі економіко-математичного моделювання. За допомогою оптимізаційної моделі виробничої програми агропідприємств, обгрунтовано доцільність прийняття подальших управлінських рішень щодо їх економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на вітчизняному ринку.

N. Diachenko, V. Gusak

FEATURES OF OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PROGRAM OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The article investigates reserves of rational use of productive resources of agricultural enterprises. It was established that increasing the profitability of agricultural producers is ensured by optimizing their production structure on the basis of economic and mathematical modeling. With the help of the optimization model of the production program of agro enterprises, the feasibility of further managerial decisions regarding their economic development and increasing the competitiveness of agricultural products on the domestic market has been substantiated.

№ 6 2018, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

N. Diachenko

Senior Lecturer, Department of Mathematics, Dnepro state agrarian-economic university


В. В. Гусак

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. Gusak

student, Dnepro state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Дьяченко Н. К., Гусак В. В. Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства. Агросвіт. 2018. № 6. С. 62–66.

Diachenko, N. and Gusak, V. (2018), “Features of optimization of the production program of agricultural enterprise”, Agrosvit, vol. 6, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.