EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОФЕСІЙНОГО ФАХІВЦЯ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Ю. О. Ярмоленко

Назад

УДК: 338.2

Ю. О. Ярмоленко

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОФЕСІЙНОГО ФАХІВЦЯ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті проаналізовано стан освіти на селі. Обгрунтовано роль сільської освіти, показано динаміку розвитку закладів культури в сільській місцевості та рівень побутового забезпечення сільського населення а також проаналізовано мережу навчальних закладів освіти. Акцентовано на проблемах фінансування дошкільних закладів, місці загальноосвітньої школи на селі його оснащеності, тенденціях випусків у школах. Також розкрито мотивацію праці вчителя та особливості викладання в малокомплектних школах. Розкрито досвід інших країн щодо оптимізації шкільної мережі в сільській місцевості, який свідчить, що найбільш популярним заходом є створення опорних шкіл. Пріоритетом розвитку освіти на селі повинно стати створення умов для підвищення її якості та творення соціально-економічних умов, за яких молодь не тільки не буде виїжджати з села, а навпаки — буде туди приїжджати.

Ju. Yarmolenko

PRIORITIES OF RURAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF HIGHLY PROFESSIONAL SPECIALIST FORMING FOR AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article analyzes the state of education in the rural area. The role of rural education is substantiated, the dynamics of cultural institutions development in rural areas and the level of household provision of rural population are shown, as well as the network of educational institutions is analyzed. It focuses on the problems of financing of preschool institutions, the place of a school in the rural areas and its equipment, trends in school graduation. It also reveals the motivation of the teacher's work and the peculiarities of teaching in non-complex schools. The experience of other countries regarding the optimization of the school network in rural areas is revealed, which shows that the most popular measure is the establishment of supporting schools. A priority for the development of education in the rural areas should be the creation of conditions for improving its quality and creating socio-economic conditions under which young people will not only leave the rural area but, on the contrary, will come there.

№ 6 2018, стор. 51 - 57

Кількість переглядів: 476

Відомості про авторів

Ю. О. Ярмоленко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

Ju. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of Business Economics and Management, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

Як цитувати статтю

Ярмоленко Ю. О. Пріоритети розвитку сільської освіти у контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва. Агросвіт. 2018. № 6. С. 51–57.

Yarmolenko, Ju. (2018), “Priorities of rural education development in the context of highly professional specialist forming for agricultural production”, Agrosvit, vol. 6, pp. 51–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.