EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОРА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
В. Г. Грановська

Назад

УДК: 338.433:339.564

В. Г. Грановська

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОРА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

У статті відображено товарно-економічний вимір зовнішньої торгівлі України. Наведено товарну структуру експорту та імпорту України. Проаналізовано індекси сприятливості національного середовища розвитку та ефективності логістики зовнішньої торгівлі України. Проаналізовано ситуацію із українським експортом сільськогосподарської продукції та продовольства загалом.

V. Hranovska

EXPORT POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE AS AN INDICATOR OF THEIR COMPETITIVENESS

Summary

The article reflects the commodity-economic dimension of Ukraine's foreign trade. The commodity structure of export and import of Ukraine is presented. The indices of the favorableness of the national development environment and the efficiency of Ukraine's foreign trade logistics are analyzed. The situation with Ukrainian exports of agricultural products and food as a whole is analyzed.

№ 6 2018, стор. 32 - 39

Кількість переглядів: 552

Відомості про авторів

В. Г. Грановська

к. е. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет, Україна

V. Hranovska

Assistant professor, Kherson State Agrarian University

Як цитувати статтю

Грановська В. Г. Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності. Агросвіт. 2018. № 6. С. 32–39.

Hranovska, V. (2018), “Export potential of agrarian enterprises of Ukraine as an indicator of their competitiveness”, Agrosvit, vol. 6, pp. 32–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.