EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. І. Котикова, А. В. Богославська, Ю. А. Степанченко

Назад

УДК: 711.143:631.15(477.73)

О. І. Котикова, А. В. Богославська, Ю. А. Степанченко

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Проведено дослідження економічної ефективності землекористування у сільськогосподарських підприємствах регіону за такими показниками: урожайність сільськогосподарських культур (зернові та зернобобові, соняшник, соя, ріпак озимий та ярий, картопля, овочі відкритого грунту, баштанні продовольчі); собівартість виробництва основних видів продукції рослинництва; результати від реалізації технічних (соняшник та ріпак), зернових та зернобобових культур (зернові та зернобобові, пшениця, ячмінь та кукурудза на зерно); рівень рентабельності та прибутковості галузі рослинництва. Період дослідження охоплює дані за 2005—2016 роки. На основі отриманих результатів зроблено висновок про рівень економічної ефективності землекористування у сільськогосподарських підприємствах регіону. Проведені дослідження мають на меті забезпечити моніторинг стану галузі для прийняття управлінських рішень стосовно сталого розвитку регіону.

O. Kotykova, A. Bohoslavska, Yu. Stepanchenko

ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary

The research of economic efficiency of agriculture in agricultural enterprises of the region was carried out on the following indicators: yield of agricultural crops (grain and leguminous plants, sunflower, soybean, winter and spring rape, potatoes, open-ground vegetables, melons foodstuffs); cost of production of the main types of crop production; results from technical sales (sunflower and rape), grain and legume crops (grain and leguminous plants, wheat, barley and maize for grain); the level of profitability and profitability of the crop production sector. The study period covers data for 2005—2016. On the basis of the obtained results, a conclusion is made about the level of economic efficiency of agriculture in agricultural enterprises of the region. The conducted researches are aimed at ensuring the monitoring of the state of the industry for making managerial decisions regarding the sustainable development of the region.

№ 6 2018, стор. 16 - 21

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


А. В. Богославська

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти, Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

A. Bohoslavska

doctor of economics, assistant professor of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal unіversity V.O. Sukhomlynskoho, Mykolaiv


Ю. А. Степанченко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Yu. Stepanchenko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Богославська А. В., Степанченко Ю. А. Економічна ефективність землекористування в сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах. Агросвіт. 2018. № 6. С. 16–21.

Kotykova, O., Bohoslavska, A. and Stepanchenko, Yu. (2018), “Economic efficiency of agriculture in agricultural enterprises in modern conditions”, Agrosvit, vol. 6, pp. 16–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.