EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Л. І. Катан, В. О. Катан

Назад

УДК: 330:631.1:338.4

Л. І. Катан, В. О. Катан

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У роботі запропоновано застосування еколого-економічного підходу для побудови економіко-математичної моделі збалансованого використання сільськогосподарських угідь підприємств регіону через оптимізацію складу та структури посівних площ на основі еколого-економічного зонування з урахуванням сівозмін, консервації земель та заходів з їх охорони.

L. Katan, V. Katan

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF BALANCED USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE FRAMEWORK OF CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Summary

The paper presents the application of ecological- economic approach to create a economic-mathematical model of sustainable use of agricultural land of companies in the region through the optimization of structure of sown areas, which is based on ecological- economic zoning in accordance with crop rotation, land conservation and measures for land protection.

№ 6 2018, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

Л. І. Катан

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

L. Katan

PhD, Professor, Dniprоvs'k State Agrarian and Economy University, Ukraine


В. О. Катан

к. ф-м. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

V. Katan

PhD, Associate Professor, Oles Honchar Dniprо National University , Ukraine

Як цитувати статтю

Катан Л. І., Катан В. О. Економіко-математичне моделювання ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери в досягненні цілей сталого розвитку. Агросвіт. 2018. № 6. С. 3–7.

Katan, L. and Katan, V. (2018), “Economic-mathematical modeling of balanced use of agricultural land in the framework of concept of sustainable development of agriculture”, Agrosvit, vol. 6, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.