EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Л. Д. Водянка, Н. Я. Кутаренко, Я. В. Сеньовська

Назад

УДК: 330.3

Л. Д. Водянка, Н. Я. Кутаренко, Я. В. Сеньовська

СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Визначено переваги впровадження інноваційних технологій у сільськогосподарське виробництво. Окреслено проблеми ведення сільського господарства та здійснено аналіз тенденцій сучасного етапу його розвитку в Україні і, зокрема, в Чернівецькому регіоні.
Здійснено теоретичне обгрунтування значення та становища сільського господарства Чернівецької області. Сформульовані основні проблеми суб'єктів сільського господарства, зокрема виробників. Охарактеризовано та висунуто рекомендації щодо застосування новітніх технологій в сільському господарстві, а саме дронів.

L. Vodianka, N. Kutarenko, Ya. Seniovska

THE NATURE AND NECESSITY OF THE USE OF MODERN INNOVATION TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL ECONOMY OF THE CHERNIVTSI REGION

Summary

The advantages of introducing innovative technologies into agricultural production are determined. The problems of agriculture management are described and the tendencies of the modern stage of its development are analyzed in Ukraine and in the Chernivtsi region.
The theoretical substantiation of the value and situation of agriculture is carried out in the Chernivtsi region. The basic problems of the subjects of agriculture, including producers, are formulated. The recommendations for the application of the newest technologies in agriculture — drones have been described and put forward.

№ 5 2018, стор. 53 - 60

Кількість переглядів: 993

Відомості про авторів

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Vodianka

cand. sc. (econ.), assistant professor at the department business economics and human resources management of enterprise


Н. Я. Кутаренко

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

N. Kutarenko

cand. sc. (econ.), assistant at the department business economics and human resources management of enterprise


Я. В. Сеньовська

студентка бакалаврату, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Ya. Seniovska

undergraduate students, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Водянка Л. Д., Кутаренко Н. Я., Сеньовська Я. В. Суть та необхідність використання сучасних інноваційних технологій в сільському господарстві чернівецької області. Агросвіт. 2018. № 5. С. 53–60.

Vodianka, L., Kutarenko, N. and Seniovska, Ya. (2018), “The nature and necessity of the use of modern innovation technologies in the agricultural economy of the chernivtsi region”, Agrosvit, vol. 5, pp. 53–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.