EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ УКРАЇНИ
І. М. Семенчук, М. І. Шкрьобка

Назад

УДК: 631.452 (477)

І. М. Семенчук, М. І. Шкрьобка

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено стан грунтів України на сучасному етапі та з'ясовано, що збереження й відтворення родючості грунту є одним із найважливіших завдань у системі землеробства. Проаналізовано праці вчених у сфері збереження та відтворення родючості грунтів. З'ясовано основні причини зменшення родючості грунтів. Наведено основні принципи оптимізації використання земельних ресурсів. Охарактеризовано вплив родючості грунтів на економіку країни. Розкрито причини виникнення грунтовтоми та її вплив на родючість. Визначено значення сівозмін у збереженні родючості грунтів. Висвітлено причини виникнення ерозії. Визначено альтернативні заходи щодо охорони та підвищення родючості грунтів. З'ясовано, що законодавча складова є однією з найважливіших у збереженні та відтворенні родючості грунтів.

I. Semenchuk, M. Shkryobka

PROBLEMS OF CONSERVATION AND REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN UKRAINE

Summary

This article describes the state of the soils of Ukraine at the present stage and it has been determined that preservation and reproduction of soil fertility is one of the most important tasks in the system of agriculture. The works of scientists in the field of conservation and reproduction of soil fertility are analyzed. The main reasons for soil fertility reduction are found out. The basic principles of optimization of land resources use are given. The effect of soil fertility on the country's economy has been characterized. The reasons of the occurrence of exhaustion of soils and its influence on fertility are revealed. The value of crop rotation in preserving soil fertility has been determined. The causes of erosion are highlighted. Identified alternative measures for the protection and enhancement of soil fertility. It has been found out that the legislative component is one of the most important in preserving and reproduction of soil fertility.

№ 5 2018, стор. 49 - 52

Кількість переглядів: 1119

Відомості про авторів

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

I. Semenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of department of enterprise economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine


М. І. Шкрьобка

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

M. Shkryobka

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Семенчук І. М., Шкрьобка М. І. Проблеми збереження та відтворення родючості грунтів України. Агросвіт. 2018. № 5. С. 49–52.

Semenchuk, I. and Shkryobka, M. (2018), “Problems of conservation and reproduction of soil fertility in Ukraine”, Agrosvit, vol. 5, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.